Biznes

Stypendia u inwestorów

Poznań łączy innowacyjnych inwestorów z ambitnymi studentami. Firmy realizujące inwestycje w tym mieście mogą otrzymać wsparcie finansowe na organizację staży.

Dodaj komentarz

Stypendia dla stażystów przyznawane są na podstawie złożonych wniosków dwa razy w roku: do 31 marca oraz do 31 października. Obecna tura przyjmowania wniosków będzie trwała do 31.03.2016.

Program skierowany jest do inwestorów realizujących w Poznaniu nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym lub sektorze usług nowoczesnych. Firmy organizujące szkolenia dla studentów mogą złożyć wnioski o przyznanie stypendium, które może być przeznaczone na pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, w szczególności: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania. Stypendium przyznawane jest na 6 miesięcy i wypłacane jednorazowo.

Organizator stażu zobowiązany jest zatrudnić stażystę po zakończeniu stażu na okres 12 miesięcy, o ile stażysta spełnia wymagania pracodawcy, jako kandydat do pracy. Program ma ułatwiać studentom poznańskich uczelni dostęp do ciekawych staży w nowoczesnych firmach.

Szczegółowe informacje: BIP Poznań lub Biuro Obsługi Inwestorów: Katarzyna Sobocińska, tel. (61) 8785404 | katarzyna_sobocinska@um.poznan.pl

 

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym