Śladami Polaków

Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet – Women’s Entrepreneurship Day

Women’s Entrepreneurship Day to największa na świecie inicjatywa na rzecz promocji przedsiębiorczości i rozwoju finansowego kobiet, która obchodzona jest w tym roku 17 listopada w 144 krajach, w tym również po raz pierwszy w Polsce.

Dodaj komentarz

Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet to ruch społeczny ukierunkowany na wsparcie oraz spotęgowanie pozycji przedsiębiorczych kobiet na świecie, a także stworzenie zespołu liderów w każdym kraju w celu wzmocnienia kluczowych w XXI w. umiejętności przywódczych, takich jak współpraca na arenie międzynarodowej czy komunikacja.

Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Wendy Diamond, pomysłodawczynię i świa­towego Ambasadora Międzynarodowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet, autorkę bestellerów, gwiazdę telewizyjna w Stanach Zjednoczonych. Dzięki jej zaangażowaniu dzień 19 listopada został ogłoszony Światowym Dniem Przedsiębior­czości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Day Worldwide – w skrócie WED) i po raz pierwszy był obchodzony w 2014 r. w siedzi­bie ONZ w Nowym Jorku.

Inicjatywa Women’s Entrepreneurship Day to jednak nie tylko jeden dzień w roku, ale światowy ruch społeczny promujący przedsiębiorczość wśród pań. Głównymi inicjatorami WED są liderzy zmian w USA: Burmistrz Nowego Jorku, Gubernator NJ w partnerstwie z ONZ oraz De­partamentem Stanu USA. Women’s Entrepreneurship Day to działania ukierunkowane na wsparcie oraz wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet na całym świecie. To również okazja do uhonorowania pań, które odniosły sukces i są inspiracją dla innych, a jednocześnie odpowiedź na pytanie, dlaczego warto inwestować w ich przedsiębiorczość?

Kobiety to ponad połowa populacji na świecie, ale mniej niż jedna trzecia liczby przedsiębiorców, co oznacza, że panie stanowią dużą część niewykorzystanego potencjału przedsiębior­czości. Misją WED jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczych kobiet, poprzez mobilizowanie i angażowanie zarówno mężczyzn, jak i kobiet do bezinteresownego dziele­nia się swoim czasem, doświadczeniami, umiejętnościami, wiedzą oraz budowaniem wzajemnych relacji.

W ramach Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet powołano 144 kra­jowych Ambasadorów, których zadaniem jest promowanie WED w swoich krajach. Ambasadorzy WED działają na każdym kontynencie, reprezentując kobiety w USA, Australii, Ghanie, Norwegii, Peru, Arabii Saudyjskiej, Singapurze i innych krajach, w tym również w Polsce.

Z roku na rok wydarzenie obejmuje coraz więcej państw, łącząc coraz większą liczbę uczestników. W tym roku dwie Polki, ambasadorki przedsiębiorczości kobiet, mieszkające na przeciwległych krańcach świata: Urszula Ciołeszyńska, Prezes Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet (Polska) i Kinga Langley, Prezes PREMIER International Business Club (Wielka Brytania/Stany Zjednoczone), połączyły siły i przygotowały wyjątkowy projekt wydania książki „Biznesowe inspiracje Polek na świecie” oraz przygotowały cykl wydarzeń w Polsce mających podkreślić rolę kobiet w biznesie, będących jednocześnie częścią celebracji Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet.

17 listopada 2017 to dzień zdecydowanie należący do przedsiębiorczych kobiet, które przyjechały do Polski z ponad 20 krajów, m.in. z Japonii, Chin, Indii, Peru, Zambii, Zjednoczonych Emiratów Aranskich, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec czy Szwecji, by wspólnie celebrować przedsiębiorczość wśród pań.

Pierwszym wydarzeniem dnia będzie Women’s Economic Forum odbywające się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Oprócz ciekawego programu z zakresu digital networkingu, komunikacji czy mediacji, na scenie pojawi się 20 Polek, kobiet sukcesu mieszkających w różnych krajach, które wspólnie napisały książkę „Biznesowe inspiracje Polek na świecie” wydaną po polsku oraz po angielsku. Premiera tej wyjątkowej publikacji odbędzie się podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet w Warszawie oraz w Nowym Jorku.

Książka „Biznesowe inspiracje Polek na świecie” motywuje i zachęca do działania poprzez praktyczne i pełne natchnienia lekcje przedsiębiorczości. 20 przedsiębiorczych Polek podjęło się wspaniałego wyzwania i postanowiło przekazać innym swoje niespisane nigdzie dotąd doświadczenia, porady i wskazówki, dzięki którym znalazły się na szczycie swoich niegdyś dziewczęcych marzeń. Pomimo wielu przeciwności losu nie poddały się i udowodniły, że nawet w bardzo trudnych warunkach, w obcym kraju, często bez środków finansowych, można zrealizować swoje marzenia. Dziś te kobiety nie tylko dzielą się swoją wiedzą, ale chcą przede wszystkich zachęcać i inspirować innych do działania.

Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet to również okazja do uhonorowania kobiet biznesu, które odniosły sukces i są inspiracją dla innych, a jednocześnie zwrócenie uwagi, dlaczego warto inwestować w przedsiębiorczość pań. Wieczorem organizatorzy przygotowali uroczystą galę w Hotelu Sofitel Victoria, w której udział zapowiedziało ponad 500 gości ze świata biznesu, mediów, dyplomacji i nauki. Podczas uroczystości 40 przedsiębiorczych Polek zostanie uhonorowanych prestiżową statuetką Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet 2017, które odnosząc sukcesy, zarówno w pracy zawodowej, jak i w działalności społecznej, są wzorem oraz inspiracją dla innych.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: PREMIER International Business Club  | Zamów książkę

Poleć innym