Szkoła Liderów

Szkolenie dla aktywistów lokalnych w Szkocji – aplikuj przed 15 maja

Masz pasję do działania? Angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie? Chcesz angażować Polaków w Szkocji do działania? Chcesz się dowiedzieć jak efektywniej współpracować z instytucjami i organizacjami szkockimi? Zapraszamy do aplikowania do udziału w szkoleniu dla aktywistów lokalnych w Szkocji organizowanego w ramach akcji „Jesteś u siebie, zagłosuj!”

Dodaj komentarz

Rekrutacja na czterodniowe Szkolenie jest już rozpoczęta, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2015 roku. Odbędzie się ono w Kirkcaldy w dniach 5-8 czerwca 2015 roku.

Szkolenie jest organizowane w ramach akcji „Jesteś u siebie, zagłosuj!” przez Fundację Szkoła Liderów i Fife Migrants Forum, we współpracy z Polish Cultural Festival Association, Centrum Rozwoju, Terapii i Wsparcia Feniks oraz Polish Professionals Forum. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.

Szkolenie jest adresowane do osób mieszkających w Szkocji, które w swojej pracy zawodowej lub społecznej działają na rzecz polskiej społeczności i chcą się włączyć w szerzej zakrojone na rzecz wzmacniania pozytywnego wizerunku oraz partycypacji społecznej i politycznej Polaków w Szkocji.

Dzięki Szkoleniu organizatorzy chcą uczestników wzmacniać, inspirować, dać praktyczne narzędzia do lepszej integracji i angażowania lokalnych społeczności, w tym zainteresowanych większym udziałem polskiej społeczności w lokalnej polityce. Chcą też zachęcić do współpracy między sobą, jak i z podobnymi ludźmi w Szkocji i w Polsce. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, wsparcie ich w aktywnym i świadomym działaniu w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych.

Organizatorzy szukają działaczy organizacji polonijnych, związków profesjonalistów, klubów studenckich i nieformalnych zrzeszeń, osób aktywnych politycznie, osób działających na rzecz konkretnych grup społecznych (mniejszości narodowe, kobiety, związki wyznaniowe, itp.), a także osób związanych z edukacją, nauką, sportem i kulturą, i wszystkich innych którzy po prostu chcą zaangażować się w podobne działania.

Oczekiwanym wynikiem Szkolenia będzie realizacja przez jego uczestników spotkań regionalnych bądź innych wydarzeń aktywizujących lokalna społeczność w swoim miejscu zamieszkania.

Program szkolenia obejmuje tematy tj.:

 • poznanie i korzystanie z narzędzi mających na celu angażowanie lokalnych społeczności;
 • lepsze rozumienie działania instytucji samorządowych w Szkocji;
 • nawiązywanie efektywnej współpracy z instytucjami i organizacjami szkockimi;
 • określanie kierunków działań potrzebnych dla zwiększenia aktywności społecznej i politycznej Polaków mieszkających w Szkocji;
 • dbanie o interesy i pozytywny wizerunek polskiej społeczności w Szkocji.

Program będzie realizowany podczas:

 • warsztatów rozwijających kompetencje liderskie;
 • wykładów oraz spotkań z przedstawicielami szkockich instytucji i organizacji społecznych etc.

Zapraszamy także do przeczytania informacji o wcześniejszych edycjach Szkół Liderów Polonijnych, w tym o Szkoleniu Liderskim w Edynburgu i Szkoleniu Samorządowym w Irlandii. Możecie je znaleźć na stronie internetowej Szkoła Liderów

 

WARUNKI I HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w Szkole organizatorzy zapraszają osoby, które:

 • mają co najmniej 20 lat;
 • mieszkają na terenie Szkocji;
 • mają polskie pochodzenie bądź działają na rzecz środowisk polonijnych;
 • są liderkami/liderami w swoich środowiskach;
 • od co najmniej 2 lat angażują się społecznie, kulturalnie lub  politycznie;
 • chcą rozszerzyć zakres swojej działalności i chcą nawiązać lub rozwinąć współpracę z innymi organizacjami polonijnymi;
 • w okresie od czerwca do listopada 2015 roku zorganizują wydarzenie skierowane do swojej lokalnej społeczności;
 • znają języki angielski w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku.

Ramowy harmonogram rekrutacji:

 • do 15 maja – termin przysłania zgłoszeń oraz listów polecających
 • do 19 maja – ogłoszenie listy uczestników Szkolenia na stronie Szkoła Liderów

Koszty

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkoleniu, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych. Uczestnicy pokrywają koszty swojego dojazdu na szkolenie.

Zgłoszenia

Aplikacje powinny się składać z:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • 2 referencji oraz/lub innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu

Prosimy wysyłać je drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@szkola-liderow.pl do 15 maja 2015.

Wybierając uczestników organizatorzy będą zasięgać opinii Konsulatu RP w Edynburgu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru do projektu udzielają koordynatorki projektu:

Magda Mazur – Fundacja Szkoła Liderów

magda.mazur@szkola-liderow.pl | tel. + 48 22 556 82 65

Joanna Zawadzka – Fife Migrants Forum

info@fifemigrantforum.org | tel + 44 159 264 29 27

 

Kampania „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” została zainicjowana w 2013 roku przez Szkołę Liderów z Polski oraz Forum Polonia z Irlandii. Zachęca Polaków mieszkających poza granicami kraju do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do startowania i głosowania w lokalnych wyborach samorządowych. Kampania „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” jest neutralna politycznie. Nie wskazuje konkretnej opcji politycznej, ani konkretnych kandydatów.

 

Fotografia © Szkoła Liderów

Poleć innym