Szkoła Liderów

Szkolenie Liderskie w Nowym Jorku

Masz pasje do działania? Angażujesz się społecznie lub politycznie? Chcesz wzmocnić swoje kompetencje liderskie? Chcesz się dowiedzieć jak efektywniej działać na rzecz interesów polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych oraz Polski? Zapraszamy do aplikowania do udziału w Szkoleniu Liderskim w Nowym Jorku!!

Dodaj komentarz

Szkolenie Liderskie w Nowym Jorku jest adresowane do osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, które w swojej pracy zawodowej lub społecznej działają na rzecz Polonii i Polski, odpowiadając na wyzwania stojące przed Polska społecznością i budując pozytywny wizerunek naszej mniejszości. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, wsparcie ich w aktywnym i świadomym działaniu w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych.

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz Central European Business Association Inc. we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku, Fundacją Kościuszkowską oraz Polish Student Organization w Nowym Jorku, jako część piątej edycji programu Szkoła Liderów Polonijnych, finansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego.

Szkolenie odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 17 – 20 października 2013 roku.

 

O PROGRAMIE SZKOLENIA LIDERSKIEGO W NOWYM JORKU

Program szkolenia obejmuje tematy :

 • Możliwości nawiazywania współpracy z instytucjami federalnymi i samorządowymi
 • Podstawowych metod i narzedzi prowadzenie dzialan lobbingowych,  rzeczniczych i kampanijnych
 • Wykorzystywanie mediów  w działaniach na rzecz Polonii i Polski

Program będzie realizowany podczas

 • warsztatów rozwijających kompetencje liderskie
 • wykładów oraz spotkań, z politykami, działaczami amerykańskich organizacji społecznych etc
 • wizyt studyjnych w instytucjach rządowych, samorządowych etc

Zapraszamy także do przeczytania informacji o wcześniejszych edycjach Szkół Liderów Polonijnych, w tym o Szkoleniach Liderskich w Edynburgu oraz w Dublinie. Możecie je znaleźć na stronie internetowej Szkoły Liderów!

 

WARUNKI I HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w Szkole zapraszamy osoby, które:

 • mają od 20 do 40 lat,
 • mieszkają w Stanach Zjednoczonych
 • mają polskie pochodzenie bądź działają na rzecz środowisk polonijnych,
 • są liderkami/liderami w swoich środowiskach,
 • od co najmniej 2 lat angażują się społecznie lub  politycznie,
 • są zainteresowani podejmowaniem działań na rzecz poprawy pozycji polskiej diaspory oraz na rzecz interesów Polski w Stanach Zjednoczonych,
 • chcą rozszerzyć zakres swojej działalności i chcą nawiązać lub rozwinąć współpracę z innymi organizacjami polonijnymi,
 • znają języki angielski stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku.

Ramowy harmonogram rekrutacji.

 • do 20 sierpnia 2013 roku, – termin przysłania zgłoszeń oraz listów polecających
 • do 29 sierpnia 2013 roku – ogłoszenie listy uczestników Szkolenia

Koszty

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych oraz, w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.

Zgłoszenia

Aplikacje powinny się składać z:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • referencji od 1 osoby oraz innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu

Prosimy wysyłać je drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@szkola-liderow.pl do 20 sierpnia 2013 roku. Wybierając uczestników będziemy zasięgać opinii polskich placówek dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych.

 

Więcej informacji na temat projektu www.szkola-liderow.pl

Poleć innym