Polacy za granicą

Szkolenie Samorządowe w Irlandii

2 – 8 września 2013 odbędzie się w Irlandii Szkolenie Samorządowe

Dodaj komentarz

Rekrutacja na tygodniowe Szkolenie Samorządowe w Irlandii jest już rozpoczęta – zapraszamy do aplikowania osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą chcące zaangażować się w politykę lokalną w Irlandii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lipca 2013 roku. Organizatorzy, Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz Forum Polonia – Irlandia zapraszają do aplikowania!!! Współorganizatorem projektu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie. Szkolenie finansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

  • chcą kandydować w wyborach samorządowych w Irlandii,
  • lub chcą zaangażować się w kampanie wyborcze przed tymi wyborami,
  • lub chcą aktywnie zachęcać polską społeczność do udziału w wyborach i aktywnego udziału w życiu politycznym i społecznym Irlandii.

Dzięki Szkoleniu Samorządowemu Organizatorzy chcą uczestników wzmacniać, inspirować, dać praktyczne narzędzia do lepszej integracji i angażowania lokalnych społeczności, w tym zainteresowanych większym udziałem polskiej społeczności w lokalnej polityce. Chcą też zachęcić do współpracy między sobą, jak i z podobnymi ludźmi w Polsce i w Irlandii.

Program szkolenia będzie obejmować:

  • wzmocnienie kompetencji liderskich,
  • szczegółowe zapoznanie się z systemem politycznym Irlandii i funkcjonowaniem struktur samorządowych,
  • wzmacnianie i rozwijanie wiedzy z zakresu prowadzenia kampanii wyborczych,
  • poznanie i korzystanie z narzędzi mających na celu angażowanie lokalnych społeczności,
  • rozwijanie wiedzy z zakresu możliwych form promocji Polski i polskiej społeczności w Irlandii,
  • nawiązywanie efektywnej współpracy z instytucjami i organizacjami irlandzkimi oraz rozwijaniem kontaktów z przedstawicielami środowisk politycznych,
  • nawiązywanie współpracy z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się pokrewną tematyką.

 

Więcej o szkoleniu i zasadach rekrutacji znaleźć można na stronie: Szkoły Liderów oraz Forum Polonii

 

Poleć innym