Browsing: efekt barceloński

Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski, według badań Instytutu Turystyki i Active Group w 2012 r., oszacowana została na około 14.8 mln, czyli o 11% więcej niż w 2011r. Udział branży turystycznej w PKB w 2012 r. wyniósł 6% i był najwyższy od 2007 r.