Browsing: Główny Urząd Statystyczny

Jak wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku, zarówno PKB, jak i popyt wewnętrzny rosły szybciej niż w 2014 roku. Natomiast saldo obrotów handlowych było po raz pierwszy od dłuższego czasu dodatnie.

Liczba widzów w polskich operach i filharmoniach rośnie. Polacy masowo na nowo odkrywają kulturę wysoką. Nowe instytucje przyciągają setki tysięcy widzów. Początkowe obawy o to, że wzrost ich popularności to tylko kwestia „efektu nowości” okazały się przesadzone. Liczba widzów w 2014 roku opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny jest na to najlepszym dowodem.