Browsing: głusi

Misją Migam jest sprawienie, aby osoby głuche zostały usłyszane. Firma tworzy i dostarcza narzędzia, które mają na celu integrację ludzi głuchych i słyszących poprzez edukację i komunikację.