Browsing: Go Turkey

Polskie firmy coraz odważniej wychodzą za granicę. Wobec aktualnej sytuacji geopolitycznej wiele z nich musi myśleć o zdefiniowaniu nowych kierunków eksportowych. Alternatywą jest Turcja, której społeczeństwo bogaci się z roku na rok, a gospodarka szybko rośnie. To wnioski płynące z debaty „Go Global: Go Turcja” z udziałem wiceprezes PAIiIZ Moniki Piątkowskiej. Spotkanie, zorganizowane przez dziennik Rzeczpospolita, odbyło się 10 marca w Warszawie.