Browsing: GUS

Jak wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku, zarówno PKB, jak i popyt wewnętrzny rosły szybciej niż w 2014 roku. Natomiast saldo obrotów handlowych było po raz pierwszy od dłuższego czasu dodatnie.