Browsing: Katarzyna Kacperczyk

O wyzwaniach, roli innowacji oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w sektorze energii dyskutowali polscy i amerykańscy przedsiębiorcy oraz naukowcy podczas seminarium poświęconego innowacyjnej energetyce. Debata na Uniwersytecie Stanforda 20 listopada z udziałem podsekretarz stanu Katarzyny Kacperczyk miała miejsce w ramach Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacyjności w Kalifornii.

O wspólnych projektach technologicznych, naukowo-badawczych i gospodarczych w zakresie innowacyjnych rozwiązań dyskutowali 17 listopada w Los Angeles polscy i amerykańscy partnerzy w trakcie Forum Innowacyjności, które zainaugurowało Polsko-Amerykański Tydzień Innowacyjności w Kalifornii. Polskiej delegacji w USA przewodniczy podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk.