Networking

Trwa Polsko-Amerykański Tydzień Innowacyjności w Kalifornii

O wspólnych projektach technologicznych, naukowo-badawczych i gospodarczych w zakresie innowacyjnych rozwiązań dyskutowali 17 listopada w Los Angeles polscy i amerykańscy partnerzy w trakcie Forum Innowacyjności, które zainaugurowało Polsko-Amerykański Tydzień Innowacyjności w Kalifornii. Polskiej delegacji w USA przewodniczy podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk.

Dodaj komentarz

Głównym tematem forum były możliwości rozwoju polsko-amerykańskich projektów energetycznych, biomedycznych, w sektorze płatności i finansów, systemów informatycznych oraz technologii wykorzystywanych w przemyśle kreatywnym. Wiceminister Kacperczyk podkreśliła, że innowacje odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. – Zachęcam przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze z Polski i Stanów Zjednoczonych do budowania dziś sieci innowacji, które będą procentować w przyszłości współpracą owocną dla obu stron – powiedziała wiceszefowa polskiej dyplomacji inaugurując forum. Zwróciła przy tym uwagę, że rolą administracji jest wyposażenie liderów innowacji w środki, których potrzebują, aby odnieść sukces.– Musimy dać im pomocną dłoń, gdy tego potrzebują. Musimyzachęcać do współpracy – zwróciła uwagę wiceszefowa MSZ. – Mam nadzieję, że Forum Innowacji będzie pierwszym etapem wielu wspólnych projektów i owocnej współpracy między partnerami z Polski i Stanów Zjednoczonych – dodała

Równolegle do Forum Innowacyjności odbyła się I sesja Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacyjności – instytucji międzyrządowej, mającej na celu pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie innowacyjności. Rada została powołana podczas czerwcowej wizyty prezydenta Baracka Obamy w Polsce. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorstw, uczelni i instytutów badawczych, które inwestują w projekty badawczo-rozwojowe z obszarów technologii, obronności, energii i zdrowia. Podczas obrad rady podpisano również dokument precyzujący zasady dwustronnej współpracy w obszarze innowacji (Statement of Intent).

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji odbywający się między 17, a 21 listopada współorganizowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska oraz instytucje wspierające rozwój innowacyjności polskiej gospodarki takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przemysłu, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Projekt jest wspierany przez liczne grono partnerów strategicznych reprezentujących polskie i amerykańskie podmioty z sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Polskiej delegacji towarzyszy grupa ponad 150 przedstawicieli krajowych firm, instytutów naukowo-badawczych, uniwersytetów oraz organizacji zaangażowanych we wdrażanie innowacyjnych projektów.

W programie Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji przewidziane są m.in seminaria w Los Angeles, na uniwersytetach Berkeley i Stanforda, a także warsztaty w Rocket Space w San Francisco nt. narzędzi i instrumentów rozwoju współpracy z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów. Polscy uczestnicy tygodnia wezmą udział w ponad 25 wizytach studyjnych w amerykańskich instytucjach i przedsiębiorstwach skutecznie wdrażających innowacje i nowoczesne technologie. Ponadto na Uniwersytecie Stanforda odbędzie się debata nt. roli kobiet w sferze innowacyjności, a w San Francisco Design Center będzie miała miejsce promocja najnowszych polskich rozwiązań technologicznych.

Fotografia © MSZ

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Poleć innym