Browsing: Kraft Foods Polska

W Polsce poziom reinwestycji jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnia europejska – takie wnioski przedstawiono podczas konferencji, która odbyła się 10 września w siedzibie PAiIIZ.