Browsing: Michał Heller

W dniach 24-25 października już po raz trzeci odbędzie się konferencja popularnonaukowa „Nauka. Polskie Perspektywy”, adresowana do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą swoje badania na uniwersytetach poza granicami Polski.

Konferencja odbywa się pod patronatem medialnym Link to Poland.