Browsing: OZE

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, TPA Horwath oraz BSJP opracowały raport „Energetyka wiatrowa w Polsce”. Badanie zbiegło się w czasie z wejściem w życie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), czyli regulacji wygaszającej stary system wsparcia oparty na zielonych certyfikatach i zastępującej go modelem aukcyjnym. Zmianie ulega też finansowanie rozbudowy portfela OZE.