Browsing: Parlament Europejski

Wyznacza kierunki działania, zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, przewodniczy posiedzeniom szefów unijnych państw i przekazuje Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z ich spotkań – to najważniejsze zadania przewodniczącego Rady Europejskiej. 1 grudnia funkcję tę objął Donald Tusk.

Podróżującą wystawę „Drogi do przełomu. Europa Środkowo-Wschodnia 1939-1989” zaprezentowano w Brukseli, przed Parlamentem Europejskim. Ekspozycja to część kampanii społeczno-edukacyjnej „Freedom Express”.