Browsing: PKB

Jak wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku, zarówno PKB, jak i popyt wewnętrzny rosły szybciej niż w 2014 roku. Natomiast saldo obrotów handlowych było po raz pierwszy od dłuższego czasu dodatnie.

Według opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne raportu Global Competitiveness Report 2012-2013, Polska znajduje się w grupie 21 krajów przechodzących od gospodarki opartej na efektywności systemu produkcji do gospodarki opartej na innowacjach. Polacy stawiają w tym procesie na rozwój sektora IT/ICT, wyrastającego w ostatnich latach na ich narodową specjalność. Międzynarodowa kampania Do IT with Poland ma przybliżyć światu potencjał intelektualny i inwestycyjny oraz najsilniejsze marki polskiej teleinformatyki.