Browsing: Polonia

W deszczową niedzielę 3 listopada w Centrum Cork pojawiło się bardzo dużo dzieci poprzebieranych w różne „straszne” stroje i wszystkie mówiące po polsku.

Imigracja Polaków w Hiszpanii jest zjawiskiem szczególnym. Z jednej strony Polacy są jedną z najbardziej zintegrowanych pod wzgledem językowym, kulturowym i zawodowym grup narodowościowych zamieszkałych w Hiszpanii, a z drugiej są niezwykle zdeterminowani, aby kultywować własną tradycję i kulturę.

Nigdy nie zaczynam artykułu od tytułu, ale tym razem tytuł jest kluczowym słowem. Jaka jest polska Sri Lanka każdy może przekonać się na swój sposób. Dla jednych może być spędzaniem czasu na miłej wyspie, a dla innych po prostu życiem w kolejnym kraju na świecie.