Browsing: Polska Fundacja Global Language

Polska Fundacja Global Language to organizacja pozarządowa, której misją jest wspieranie edukacji, opieki medycznej i społecznej w Indiach. Poprzez realizację programów wolontariatu zagranicznego krótkoterminowego Polacy w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia, dzielą się z podopiecznymi indyjskich organizacji swoimi talentami i czasem.