Browsing: rewitalizacja

Ciekawa architektura, technologie przyjazne środowisku, oraz komfortowe warunki pracy oferowane najemcom cechują budynek F, najnowszy obiekt Bonarka for Business (B4B). Otwarty 6 września 2016 r. budynek jest już szóstym biurowcem klasy A w tym najpopularniejszym krakowskim kompleksie biurowym realizowanym przez TriGranit. Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na nowe powierzchnie biurowe firma planuje budowę kolejnych trzech budynków biurowych w najbliższej przyszłości.

Rewitalizacja najczęściej kojarzyła się z przedsięwzięciami dotyczącymi budynków, czy miejskich przestrzeni publicznych, takich jak: ulice, rynki, skwery, parki. Dziś skupia się na rozwiązywaniu przede wszystkim złożonych problemów społecznych: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wykluczenia społecznego, niskiego poziomu kapitału społecznego.