Browsing: rozwój zrównoważony

Pół tysiąca gości i ponad 100 ekspertów polskich i zagranicznych wzięło udział w III konferencji Future4Build. Wydarzenie to, jak co roku, zgromadziło naukowców, architektów, specjalistów, firmy i inwestorów, zainteresowanych zielonym budownictwem. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się pod hasłem zrównoważonego rozwoju miast w perspektywie dyrektyw UE na lata 2014-2020.

„Miasta, które zainwestowały w kulturę osiągnęły więcej sukcesów gospodarczych niż te, które zainwestowały tylko w samochody i lotniska. W społeczeństwie opartym na wiedzy, wiele innowacji – jeśli ujmiemy je w kategoriach ekonomicznych – zależy od kreatywności.” /Helga Truepel, MEP, październik 2012/