Browsing: rynek docelowy

Jak wykorzystać wiedzę i doświadczenia stowarzyszeń polskich przedsiębiorców funkcjonujących od lat na zagranicznych rynkach? Jakie zasady i narzędzia współpracy trzeba stworzyć by uczynić je profesjonalnymi instytucjami i prawdziwymi ambasadorami polskiej gospodarki na świecie? I jaką rolę w tym procesie mogłoby odegrać Ministerstwo Rozwoju? Kwestie te były głównym tematem rozmów w czasie konferencji odbywającej się 6 listopada 2017 w siedzibie PAIH w Warszawie. Wydarzenie to było częścią I Forum Polskich Izb Handlowych i Organizacji Biznesowych Działających za Granicą.