Browsing: Stowarzyszenie Polskich Izb Handlowych za Granicą

Jak wykorzystać wiedzę i doświadczenia stowarzyszeń polskich przedsiębiorców funkcjonujących od lat na zagranicznych rynkach? Jakie zasady i narzędzia współpracy trzeba stworzyć by uczynić je profesjonalnymi instytucjami i prawdziwymi ambasadorami polskiej gospodarki na świecie? I jaką rolę w tym procesie mogłoby odegrać Ministerstwo Rozwoju? Kwestie te były głównym tematem rozmów w czasie konferencji odbywającej się 6 listopada 2017 w siedzibie PAIH w Warszawie. Wydarzenie to było częścią I Forum Polskich Izb Handlowych i Organizacji Biznesowych Działających za Granicą.

6 listopada w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odbędzie się konferencja „Polskie organizacje biznesowe na świecie: Jak wykorzystać potencjał istniejących struktur dla wsparcia rodzimych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej”. Podczas wydarzenia przedstawiciele polskich izb handlowych i organizacji biznesowych działających za granicą wraz z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaprezentują nowy projekt biznesowy, która pomoże polskim firmom na zagranicznych rynkach.