Browsing: Szkoła Liderów

Trwa VII edycja projektu Szkoła Liderów Polonijnych. 20 przedstawicieli Polonii amerykańskiej przyleciało do Polski by w dniach 26 sierpnia – 6 września 2015 roku, wziąć udział w cyklu warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych.

Link to Poland objął patronat medialny nad projektem.

Określenie to usłyszałem od mojego przyjaciela, który zwykł w ten sposób określać bariery stojące na rozwoju zawodowym młodych Polaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii. Zgadzałem się z tym poglądem tylko częściowo.