Browsing: Ujednolicenie praw autorskich

Międzynarodowe Sympozjum „Ujednolicenie praw autorskich w Unii Europejskiej: Zapewnienie jednolitego nieograniczonego rynku w erze cyfrowej” odbędzie się 26 marca 2014 w godz.10.00-16.30 w NH Hotel du Grand Sablon w Brukseli.