Doradztwo

Ujednolicenie praw autorskich w Unii Europejskiej

Międzynarodowe Sympozjum „Ujednolicenie praw autorskich w Unii Europejskiej: Zapewnienie jednolitego nieograniczonego rynku w erze cyfrowej” odbędzie się 26 marca 2014 w godz.10.00-16.30 w NH Hotel du Grand Sablon w Brukseli.

Dodaj komentarz

Gospodarka cyfrowa była głównym czynnikiem, który przyczynił się do rozwoju w dwóch ubiegłych dekadach i przewiduje się, że w nadchodzących latach jej rola będzie wzrastać siedmiokrotnie szybciej niż całkowity PKB Unii Europejskiej. W Europie wartość muzyki nagranej na terenie samej Unii Europejskiej wynosi 6 miliardów €, wliczając twórcze branże stanowiące 3% zatrudnienia UE 27 (około 6,7 miliona posad). Istnieją nowe sposoby dostarczania, tworzenia i dystrybucji treści w sieci z nowymi sposobami wytwarzania wartości i nadal pozostaje wiele ekonomicznego potencjału do wykorzystania w branży twórczej w Europie.

Copyright, prawa autorskie nadane autorom, wykonawcom, producentom, prezenterom, by zapewnić tym, którzy stworzyli lub zainwestowali w dzieło, otrzymanie wynagrodzenia za nie, mają duże znaczenie ekonomiczne i socjalne. Dążeniem Komisji Europejskiej jest zapewnienie, aby prawa autorskie i związane z nimi praktyki, takie jak udzielanie zezwolenia, pozostawały przystosowane do tego celu w obecnej erze cyfrowej. Jako część trwającego procesu przeglądu i modernizacji unijnych praw autorskich, Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje zachęcając interesantów do dzielenia się ich opiniami o zasadach dotyczących praw autorskich w Unii Europejskiej z ukończeniem ich przeglądu wiosną 2014.

Podczas gdy duży postęp został poczyniony we wprowadzaniu powiązanych z prawami autorskimi działań do Digital Agenda i Intellectual Property Strategy, wciąż pozostaje dużo pracy, by zapewnić skuteczny jednolity rynek w zakresie praw autorskich.

Trójstronna umowa o zbiorowym zarządzaniu prawami (listopad 2013) kładzie podwaliny dla współczesnego licencjonowania praw autorskich na jednolitym rynku. Nowa dyrektywa aktualizuje funkcjonowanie wszystkich kolektywnie zarządzanych organizacji Europy i ułatwi wieloterytorialne licencjonowanie utworów muzycznych do użytku w sieci.

To międzynarodowe sympozjum daje nieocenione możliwości dla kluczowych interesantów w publicznym i prywatnym sektorze by poznać kroki, które zostały poczynione, by stawić czoło terytorialnej fragmentacji praw autorskich na rzecz nieograniczonego jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej, z dostępem do treści zagwarantowanym we wszystkich państwach członkowskich. Sympozjum będzie wspierało wymianę koncepcji i zachęcało delegatów do zaangażowania w dającą do myślenia debatę tematyczną z lokalnymi i regionalnymi praktykantami i decydentami na poziomie Unii Europejskiej.

Główni mówcy Sympozjum:

Digital Europe
European Digital Rights (EDRi)
Internet Advertising Bureau, UK
TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD)
Society of Audiovisual Authors (SAA)
Vrije Universiteit Brussels
Baker & McKenzie, Włochy

Program i dodatkowe informacje na temat Sypozjum do pobrania: Tutaj (pdf)

Formularz rejestracyjny dla delegatów do pobrania: Tutaj  (pdf)

Szczegółowe informacje: Public Policy Exchange

Poleć innym