Browsing: włączenie społeczne

„Miasta, które zainwestowały w kulturę osiągnęły więcej sukcesów gospodarczych niż te, które zainwestowały tylko w samochody i lotniska. W społeczeństwie opartym na wiedzy, wiele innowacji – jeśli ujmiemy je w kategoriach ekonomicznych – zależy od kreatywności.” /Helga Truepel, MEP, październik 2012/