Polskie produkty

Teraz Polska: Jakość, cena, patriotyzm, czyli Polak na zakupach

Coraz częściej jesteśmy skłonni zapłacić więcej za dobra wysokiej jakości. Patriotyzm rozumiemy przede wszystkim w aspekcie symbolicznym – jako dumę z bycia Polakami, ale też wysoko cenimy patriotyzm zakupowy. Produktom oznaczonym Godłem „Teraz Polska” przypisujemy wysoką i stabilną jakość, nowoczesność, rozpoznawalność, wyjątkowość i walor krajowego pochodzenia.

Dodaj komentarz

Polak na zakupach

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprojektowała i zleciła wykonanie badania opinii publicznej. Zapytaliśmy między innymi o współczesne rozumienie patriotyzmu oraz jego rolę w podejmowaniu decyzji zakupowych. Badanie wykonała firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Poniżej podsumowanie i analiza wyników.

Cena i jakość

Najważniejszymi kryteriami wyboru produktów są oczywiście nadal cena i jakość, przy czym najnowsze badania Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego (fale badań z lat 2017 i 2018) pokazują, że jakość doskonale konkuruje z ceną, wybijając się nawet na pierwsze miejsce w rankingu ważności kryteriów zakupowych – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, która organizuje Konkurs „Teraz Polska”.

Kryteria wpływające na dokonywanie zakupów codziennego użytku (N=1000, w %)

*wskazania nie sumują się do 100% ponieważ badani mogli wskazać max 3 odpowiedzi, zaprezentowano wskazania >1,0%

 
Technologia, media i marketing

Silny wpływ technologii, mediów i marketingu sprawia, że konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, co oczywiście oznacza konieczność podnoszenia standardów jakości. Z badań Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego przeprowadzonych przez ASM wynika, że około 2/3 konsumentów jest skłonnych płacić więcej za produkty wyższej jakości. Można to rozumieć jako wzrost dojrzałości, bo żeby „jakość była w cenie”, konsument musi nauczyć się rozpoznawać, z czego w praktyce owa wyższa jakość produktu wynika – mówi dr Jarosław Górski, ekonomista, doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Skłonność do zapłaty większej kwoty pieniędzy za produkt  wysokiej jakości (N=1000, w %)

*wskazania nie sumują się do 100% ponieważ badani mogli wskazać max 3 odpowiedzi, zaprezentowano wskazania >1,0%

 
Przywiazanie do polskich marek

– Badania Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego pokazują, że wysoko cenimy symboliczny przejaw patriotyzmu. Na czoło wysuwa się duma z bycia Polakiem. Przywiązanie do polskiej kultury i poznawanie historii to kolejne spośród najczęstszych wskazań osób badanych. Gdy mowa o patriotyzmie bardziej konkretnym, wyrażającym się w jakimś działaniu, aktywności, chęci zmiany współczesnych uwarunkowań, najważniejszy jest dla nas patriotyzm zakupowy, który ma wysoką pozycję wśród popieranych przez polskie społeczeństwo przejawów patriotyzmu, zaraz po dumie z bycia Polakiem, przywiązaniu do polskiej kultury oraz historii – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, która organizuje Konkurs „Teraz Polska”.

Czym jest dla Pana/Pani patriotyzm dziś? (N=1000, w %)

 * Wskazania nie sumują się do 100 proc., ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, zaprezentowano wskazania > 1,0 proc.

 

Ogromna większość konsumentów (72% badanych – odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak) uważa, że mając możliwość wyboru, należy kupować produkty polskiego pochodzenia. Natomiast nie jest jednoznaczne, co definiuje ów „produkt polski”. Najczęstszym kryterium polskiego pochodzenia jest fakt jego wytworzenia na terytorium kraju (66,5 proc.), ale konsumenci zwracają też uwagę na oznaczenie polskiego pochodzenia, a nieco rzadziej na fakt płacenia przez producentów podatków w Polsce, krajową lokalizację siedziby firmy oraz polskie pochodzenie kapitału – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”

Które z poniższych cech produktu są Pana/Pani zdaniem konieczne, aby można było o nim powiedzieć „polski produkt”? (N = 1000, w proc.*)

* Wskazania nie sumują się do 100 proc., ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, zaprezentowano wskazania > 1,0 proc.

 

Warto zauważyć, że krajowe czy też regionalne pochodzenie produktów nie jest kryterium, które konkuruje z jakością. Konsumenci najchętniej sięgają po ofertę, która ma wysoką jakość, atrakcyjną cenę oraz krajowe pochodzenie. Takie warunki łącznie spełniają – niezmiennie od prawie 30 lat – produkty i usługi nagradzane Godłem „Teraz Polska”. Zdaniem respondentów oferta oznaczona Godłem „Teraz Polska” ma wysoką i stabilną jakość, jest nowoczesna, rozpoznawalna, wyjątkowa i ma atut krajowego pochodzenia – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, która organizuje Konkurs „Teraz Polska”.

Skojarzenia z produktami/usługami nagrodzonymi Godłem „Teraz Polska” (N=918, w %)

*Wskazania sumują się do 100% w każdej parze cech

 

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do XXIX edycji Konkursu „Teraz Polska”. Godło „Teraz Polska” jest symbolem znanym i cenionym przez wielu Polaków. Obecnie, ze względu na odrodzenie patriotyzmu zakupowego oraz zwrot konsumentów ku wysokiej jakości produktów, zgłoszenie do udziału w Konkursie jest najlepszym pomysłem na rozwój biznesu.

Aby wziąć udział w Konkursie „Teraz Polska”, należy wypełnić ankietę rejestracyjną, która znajduje się na stronie: Teraz Polska

 

Fotografia © Kamil Broszko

Źródło:  Badanie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Poleć innym