Sport

The World Games – Wrocław 2017

10. edycja tego wydarzenia odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20 – 30 lipca 2017. Nowy termin rozgrywania zawodów ma zapobiec sytuacji, w której w tym samym czasie na świecie będą odbywały się ważne imprezy sportowe.

Dodaj komentarz

Obecny termin rozgrywania The World Games w 2017 roku zapewnia większe korzyści z częstszej obecności w mediach. Po intensywnych dyskusjach i konsultacjach z partnerami medialnymi i marketingowymi, nowa data wydarzenia została wspólnie zatwierdzona przez Wrocławski Komitet Organizacyjny (WKO) i International World Games Association (IWGA).

Ostatnie miesiące stanowiły zarówno pracowity, jak i owocny okres dla WKO. Przede wszystkim, Miasto Wrocław rozpoczęło szerszą współpracę z władzami krajowymi i lokalnymi, efektem czego jest podpisanie porozumień z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz z Województwem Dolnośląskim. Celem podpisanych dokumentów jest połączenie sukcesu organizacyjnego z długotrwałą wartością zapewnioną poprzez stworzenie optymalnych warunków dla popularyzacji i rozwoju aktywności fizycznej.

Innym ważnym osiągnięciem jest prezentacja Dziennego Harmonogramu Zawodów, który został oficjalnie ogłoszony przez IWGA w listopadzie 2014 roku podczas pierwszego Spotkania Delegatów Technicznych we Wrocławiu.

Podczas The World Games 2017 zostanie zaprezentowanych łącznie 27 sportów w ramach programu podstawowego i dodatkowe 4 tzw. „sporty na zaproszenie”.

Igrzyska The World Games 2017, tak jak poprzednie edycje, to nie tylko zawody sportowe. Chociaż to właśnie sport przyciąga ludzi na trybuny, to jednak bardzo ważnym miejscem na mapie Igrzysk jest także World Games Plaza. To centralny punkt spotkań mieszkańców, turystów i uczestników The World Games, gdzie nieustannie coś się dzieje i można chłonąć atmosferę Igrzysk w duchu międzynarodowej solidarności i wymiany kulturowej. Miejsce, w którym nie musimy ze sobą konkurować, ponieważ wszyscy otrzymują pierwszą nagrodę – dużo zabawy w przyjaznej atmosferze.

 

Szczegółowe informacje: The World Games 2017

Ilustracja © The World Games 2017

Poleć innym