Networking

Uproszczone instrumenty wparcia przedsiębiorców

O tym, jak stworzyć system łatwych w obsłudze, szybko dostępnych i efektywnych narzędzi finansowego wsparcia przedsiębiorców, podczas konferencji zorganizowanej 3 lutego wspólnie przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, dyskutowali: strona rządowa, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji.

Dodaj komentarz

Rozpoczynając konferencję, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman przyznał, że znajomość finansowych narzędzi wsparcia jest dla przedsiębiorców sprawą kluczową. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik poinformowała, że w nowej perspektywie finansowej udało się usprawnić system przyznawania grantów, dzięki temu nawet wielomilionowe dotacje będą wypłacane szybciej. Dodatkowo, w ramach wsparcia polskich przedsiębiorców Ministerstwo planuje powołanie ogólnopolskiego systemu gwarancji dla eksporterów.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że w nowym rozdaniu funduszy unijnych szczególny nacisk położony zostanie na rozwój innowacyjnych rozwiązań i opracowywanie nowych technologii. Ministerstwo Gospodarki zamierza w tym celu skoncentrować się na wsparciu tworzenia struktur badawczo – rozwojowych wewnątrz firm, a także promocji innowacyjnych produktów, od ich projektu po implementację.

Podczas panelu eksperckiego, Leszek Grabarczyk z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opowiadał o planowanym wprowadzeniu projektu „Szybka ścieżka”, który gwarantuje otrzymanie decyzji w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. Natomiast Marcin Łata, dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dodał, że promowane będą tzw. „miękkie środki” wsparcia, jak doradztwo czy szkolenia a także dążenie do specjalizacji branżowej firm.

Z nową perspektywą finansową wiążą się zarówno duże oczekiwania, jak i duże wyzwania, dlatego będzie ona kluczowa dla przyszłego rozwoju Polski.

Strona rządowa oraz przedstawiciele firm zgodzili, że interwencja Państwa powinna skupiać się przede wszystkim na redukcji ryzyka prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy docenili także wsparcie instytucji podczas globalnej ekspansji.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Poleć innym