Turystyka

W Gminie Morawica powstają nowe ścieżki questingowe

Grupa mieszkańców Miasta i Gminy Morawica rozpoczęła szkolenie z metodologii tworzenia questów. Efektem ich kilku spotkań będą trzy nowe ścieżki turystyczne nawiązujące do dziedzictwa i zasobów historyczno-kulturowych gminy.

Dodaj komentarz

Questing –forma gry terenowej polegająca na wędrówce nieoznakowanym szlakiem turystycznym po wyjątkowych, ale często zapomnianych miejscach, z roku na rok obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej regionów Polski. Tym razem nowe ścieżki questingowe powstają w Gminie Morawica, położonej w województwie świętokrzyskim.

Dzieje dzisiejszych terenów gminy sięgają epoki neolitu (ok. 6,5 tys. lat p.n.e.). Według odkryć archeologicznych w okresie Imperium Rzymskiego przechodził tędy szlak bursztynowy. Pierwsze wzmianki na temat Morawicy pojawiają się w dokumencie z 1271 roku wydanym przez księcia Bolesława Wstydliwego, a następnie w kronikach Jana Długosza. W XVIII wieku tereny te słynęły ze złóż mineralnych – wapieni, marmurów oraz glinki ceramicznej. Największy jednak rozkwit gospodarczy, kulturowy i społeczny Morawicy przypada na wiek XIX kiedy jej dziedzicem był Edward Oraczewski.

I właśnie z dziejami rodziny Oraczewskich związana jest pierwsza z przygotowywanych ścieżek questingowych. Korzystając z materiałów źródłowych, przywołując zapomniane historie i opowiadania przekazywane z pokolenia na pokolenie uczestnicy warsztatów odkrywają dla siebie na nowo dziedzictwo swojej gminy i tworzą scenariusze, dzięki którym pozostali mieszkańcy i turyści będą mogli również poznać ten region.

Kolejne spotkanie w ramach szkolenia z metodologii tworzenia questingu odbyło się w miniony weekend (3-4 listopada 2018). Powstał wówczas zarys scenariusza drugiej ścieżki questingowej wiodącej szlakiem krzyży przydrożnych wykorzystujących uzbrojenie z czasów II Wojny Światowej. Będzie to quest samochodowy.

Ostatnia, w ramach tego projektu, ścieżka powstanie w trakcie spotkania, które odbędzie się 10 – 11 listopada i tym razem poprowadzi przez atrakcje Piasecznej Górki.

 

Projekt „Questing jako promocja obszaru objętego LSR” realizowany jest w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki”.

 

Szczegółowe informacje: Questing.pl

Poleć innym