Networking

Wiarygodność regulatorem życia społecznego

Wydarzenie „Nie przeGAP 2022 – otwarcie sezonu Fundacji GAP”, wprowadziło nas w siedemnasty rok działalności Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. W tym roku motywem programowym działalności intelektualnej ruchu Open Eyes Economy jest wiarygodność.

Dodaj komentarz

Fundacja GAP to jeden z najprężniej rozwijających się NGOsów w Małopolsce

Misją Fundacji GAP jest rozwijanie ekonomii wartości oraz upowszechnianie w debacie publicznej rozwiązań, które na niej bazują.Działania te realizowane są za pomocą m. in. edukacji w kierunku ekonomii wartości, organizacji wydarzeń o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz europejskim. Fundacja zajmuje się także wspieraniem organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aktywizacją młodzieży i seniorów, a także wspieraniem studentów oraz pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kinga Taćkiewicz – Członkini Zarządu Fundacji GAP i Dyrektor Wykonawcza OEES, nakreśliła, że do planów Fundacji na 2022 rok należą m. in. programy grantowe, przeznaczone na profesjonalizację i rozwój działalności organizacji pozarządowych, organizacja szeregu misji gospodarczych dla MŚP oraz kilku wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, w tym Sympozjum GAP. Natomiast prof. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej OEES, dodał, że ruch wokół ekonomii wartości z roku na rok rozwija się coraz bardziej, a świadczy o tym choćby coraz liczniejsze grono partnerów Fundacji.

Rola wartości

Jerzy Muzyk, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta, zaznaczył, że choć w obecnych realiach rozmowa o kolejnej edycji Kongresu OEES może wydawać się czymś odbiegającym od aktualnych wydarzeń w Ukrainie, to prowadzenie takiej aktywności jest ważne i potrzebne. Jak podkreśla: Promowane przez Fundację GAP założenia ekonomii wartości nigdy nie przestaną być ważne. Dodał także, że rolą właśnie takich przedsięwzięć jak działania ruchu Open Eyes Economy, w tak trudnym czasie, jest rozpoznawanie wyzwań i szukanie rozwiązań, które pomogą przekształcić obywatelski zryw w długofalowe działania. – dodał Muzyk.

Gospodarka wodna polskich miast

Bez świadomych mieszkańców nie ma rozsądnego gospodarowania wodą – taką rolę obywateli w kształtowaniu miejskiej infrastruktury wskazał prof. Jerzy Hausner. Zapowiedział on wydarzenia, których głównym punktem będzie szukanie najbardziej odpowiednich rozwiązań w zakresie gospodarowania wodą. W tym celu powołano „Wodny Okrągły Stół” – zespół ekspertów, którzy debatować będą na temat skutecznej retencji wód, redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i polityki wodnej miast w Polsce. Obrady „Wodnego Okrągłego Stołu” zaplanowano na 22 czerwca. Natomiast 17-18 października odbędzie się IV Kongres „Miasto – Woda – Jakość Życia”, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki „Water City Index”. To specjalistyczny rankingu polskich miast, który ocenia efektywność zarządzania zasobami wodnymi, pod względem kryteriów nie tylko ekonomicznych, lecz także zdrowotnych i rozrywkowych. Gospodarzem obu wydarzeń o tematyce wodnej będzie Wrocław. 

Wpływ wiarygodności na relacje między obywatelem a państwem

Punktem wyjścia do wieloaspektowych dyskusji na temat wiarygodności będzie raport „Indeks wiarygodności ekonomicznej państw”. Publikacja ta oceni m.in. stabilność systemu finansowego i pieniądza, ochronę i bezpieczeństwo pracy, swobodę działalności gospodarczej czy jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej. Zdaniem prof. Hausnera: Bez zaufania obywateli do państwa, życie społeczne będzie opierało się na innych, znacznie mniej szlachetnych fundamentach: przymusie, propagandzie i przekupstwie. Premiera raportu będzie miała miejsce 22-23 listopada na Kongresie Open Eyes Economy Summit w Krakowie.

Ekonomia i sztuka nie zaprzeczają sobie nawzajem

Zamiast tego budują wspólny język – zwrócił uwagę prof. Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych. Odniósł się także do powszechnego zdziwienia, które pojawia się w momencie, w którym artysta zaczyna funkcjonować w świecie ekonomii. To zjawisko nie powinno jednak dziwić. Zdaniem Bednarczyka ekonomia może być dla człowieka tym samym, czym sztuka – sposobem na budowanie swojego stanowiska w świecie. Jedno i drugie daje „abecadło”, system znaków, za pomocą których możemy zakomunikować „oto ja” – dodał. Wskazał także, że obie te dziedziny podobnie radzą sobie w trudnych momentach: w sytuacji rozchwiania – kiedy musimy na nowo zadawać pytania, które dawno wydawały się być rozstrzygnięte – potrzebujemy nowego „alfabetu”, który da nam odpowiedź. W tym roku w ramach Open Eyes Art Festival, towarzyszącemu Kongresowi OEES, planowane są m.in. następujące wydarzenia artystyczne: 

  • open call “Powiedzcie co Wam w duszy gra” skierowane do studentów ASP z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji; 
  • prezentacja środowiska artystycznego ASP przez kuratorów sztuki;
  • wystawa dzieł artystów będących 10 lat po dyplomie, by mogli pokazać jak postrzegają świat po uzyskaniu samodzielności artystycznej;
  • wystawa dzieł Małgorzaty Mirgi-Tas, reprezentującej Polskę na biennalach sztuki w Wenecji. 

Szczegółowe informacje: Open Eyes Economy Summit

Fotografie © Piotr Malec

Poleć innym