Networking

Wieczór Polskiej Gospodarki

W stolicy Włoch odbył się Wieczór Polskiej Gospodarki, w którym udział wziął podsekretarz stanu w MG Arkadiusz Bąk oraz prezes PAIiIZ, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2015 Sławomir Majman. Spotkanie poświęcone zostało polskiemu udziałowi w przyszłorocznym EXPO, który odbędzie się w Mediolanie.

Dodaj komentarz

Ideą przewodnią wystawy EXPO Mediolan 2015, która rozpocznie się 1 maja 2015 r. jest „Wyżywienie planety, energia dla życia”. W wydarzeniu weźmie udział blisko 150 państw z całego świata, w tym także Polska.

Przyszłoroczna edycja tego najbardziej prestiżowego wydarzenia wystawienniczego na świecie poświęcona będzie sektorowi rolno-spożywczemu, który jednocześnie uchodzi za polską specjalność eksportową.

W 2013 roku na liście największych inwestorów zagranicznych wspieranych przez PAIiIZ znalazło się 78 firm z kapitałem włoskim. Polskie firmy inwestują we Włoszech przede wszystkim w sektor farmaceutyczny motoryzacyjny, budownictwie, handlu i w transporcie. Największą pod względem zainwestowanego kapitału inwestycją polską we Włoszech jest firma Bioton, która zainwestowała 17 mln euro.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Poleć innym