Gospodarka

Wnioski z pierwszego dnia VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Zagadnienia globalnej współpracy gospodarczej, Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, relacji UE – USA oraz światowej rewolucji energetycznej zdominowały pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To już szósta edycja największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej.

Dodaj komentarz

Podczas uroczystej inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego Donald Tusk, Premier RP podkreślał rolę bezpieczeństwa energetycznego i warunkowanego przez nie bezpieczeństwa politycznego. Pierwsza kongresowa debata tematyczna dotyczyła europejskiej i globalnej współpracy gospodarczej w 10 lat po rozszerzeniu UE.

W trakcie kolejnych dyskusji mówiono m.in. o negocjacjach w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, największego globalnego porozumienia gospodarczego. Tematyka ta zdominowała panel Unia Europejska – USA. Partnerzy czy rywale, w którym udział wzięli m.in. Dan Mullaney, główny negocjator USA, Ignacio Garcia Bercero, główny negocjator UE, Paweł Olechnowicz, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Lotos, przewodniczący rady dyrektorów CEEP, Mieczysław Nogaj, dyrektor departamentu polityki handlowej w ministerstwie gospodarki i Josh Rice, dyrektor ds. technologii sektora publicznego na świecie Microsoft Corporation. Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że proces negocjowania nie będzie łatwy, ale odpowiednio sformułowane porozumienie może mieć bardzo korzystny wpływ na gospodarkę.

Jesteśmy już po czterech rundach negocjacji. We wszystkich kwestiach przedłożyliśmy nasze stanowiska i cele. Nie łudziliśmy się, że negocjacje będą proste. Będą one mogły zakończyć się przed końcem przyszłego roku. Podstawowym celem będzie to, aby ta umowa była dobra – zauważył Ignacio Garcia Bercero, główny negocjator UE, którego wystąpienie poprzedzało dyskusję. Szef departamentu polityki handlowej w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Nogaj podkreślał, że dla Polski kluczowe znaczenie mają negocjowane w ramach porozumienia kwestie energetyki, a także ochrony danych osobowych czy podejścia do ochrony konsumentów.

Wyzwania wynikające z braku wspólnego rynku są bardzo podobne dla różnych branż. Np. wszystkich dotyczą kwestie praw własności, czy też kwestie certyfikacji. Umowa o wspólnym handlu pozwoliłaby niewątpliwie na rozszerzenie naszej oferty usługowej. A to przełożyłoby się na możliwość rozwoju firmy, to byłoby korzystne dla wszystkich – mówił Josh Rice, dyrektor ds. technologii sektora publicznego na świecie Microsoft Corporation. Natomiast prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz podkreślał w tym kontekście znaczenie zrównania dostępu do źródeł energii i umożliwienia eksportu amerykańskiego gazu.

Kolejną sesję poświęcono zagadnieniom migracji we współczesnej Europie. W jej obrębie mowa była m.in. o przyczynach i konsekwencjach przemieszczania się pracowników w ramach UE czy problemach asymilacji. W dyskusji udział wzięli: Zdeněk Bakala, wiceprezes i dyrektor New World Resources (NWR), współzałożyciel BXR Group, Członek Rady Programowej, CEED Institute, Jan Kulczyk, przewodniczący rady nadzorczej Kulczyk Investments, Założyciel CEED Institute, Indrek Neivelt, przewodniczący rady nadzorczej Bank of Saint Petersburg, przewodniczący rady nadzorczej Ldiamon, członek rady programowej CEED Institute, Björn Savén, prezes IK Investment Partners, William Lacy Swing, dyrektor generalny międzynarodowej organizacji ds. migracji, Arūnas Šikšta, dyrektor The Vilnius International University Business School, członek rady programowej CEED Institute oraz Pedro Videla profesor z wydziału ekonomii IESE Business School.

Problem migracji, szczególnie w okresie globalizacji, jest najważniejszą sprawą, którą należy rozwiązać. Problem w tym, że w naszej mentalności aspekty nieekonomiczne grają większą rolę, niż aspekty ekonomiczne – zaznaczał Jan Kulczyk, przewodniczący rady nadzorczej Kulczyk Investments.

– Jeśli nie odejdziemy od myślenia państwo-kraj na rzecz większych organizacji, to rozwiązanie problemów związanych z migracjami będzie bardzo trudne – podsumował tę część kongresowych rozmów Lech Wałęsa, Prezydent RP w latach 1990-1995, ambasador CEED Institute.

Na zakończenie panelu miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody CEED Institute, którą otrzymali estońscy twórcy komunikatora internetowego Skype. W ich imieniu odebrał ją Jaan Tallinn, programista zaangażowany w rozwijanie projektu Skype.

Wieczorna, ostatnia tego dnia sesja, otwarła cykl kongresowych debat poświęconych zagadnieniom przemysłu i energetyki. Podczas dyskusji padły ważne wnioski na temat reindustrializacji, roli energetyki w rozwoju przemysłu oraz polityk energetycznych krajów członkowskich UE.

Jaroslav Neverovič, litewski minister ds. energii podkreślił, że Litwa popiera pomysł polskiego rządu dotyczący stworzenia realnej unii energetycznej w UE. – W następnym tygodniu odbędzie się nieformalne spotkanie ministrów ds. energii w Atenach gdzie będziemy dyskutowali o tymi i poprzemy tę inicjatywę. Będziemy rozmawiali o szczegółach i będziemy czekali na opinię Komisji Europejskiej, która na najbliższym szczycie szefów państw i rządów przestawi raport i propozycje dot. umacniania bezpieczeństwa energetycznego. Sądzę, że tam powinny być konkrety – powiedział na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego ocenił, że jednym z kół zamachowych polskiego przemysłu może być przemysł zbrojeniowy.

Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa RP mówił: – Psycholog Abraham Maslow mówił, że bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą człowieka. Dziś ważnym aspektem bezpieczeństwa jest także bezpieczeństwo energetyczne. Wielkie inwestycje spółek energetycznych, w których Skarb Państwa ma znaczący udział, zwiększają to bezpieczeństwo, wykorzystując lokalne paliwo przy zachowaniu wysokich norm środowiskowych, wysokiej sprawności i przy wsparciu rodzimej myśli inżynieryjnej.

– Nie powinniśmy tworzyć rozwiązań wyprowadzających biznes poza UE. Musimy zapewnić możliwości rozwoju przemysłu w UE i tworzenia nowych miejsc pracy, dzięki czemu zwiększymy swoją niezależność gospodarczą. Musimy zwiększać także niezależność energetyczną, poprzez wykorzystywanie własnych paliw i dywersyfikację importu. Musimy mówić o dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, ale nie dlatego, że kogoś nie lubimy, tylko dlatego, że to jest zdrowe – uzupełniał Paweł Olechnowicz, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Lotos.

Źródło: Europejski Kongres Gospodarczy – materiały prasowe

 

Poleć innym