Projekty

WOŚP kupiła nowoczesne urządzenia medyczne dla geriatrii za blisko 27 mln PLN

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dokonała pierwszych zakupów za środki z ostatniego Finału. Blisko 4000 nowoczesnych urządzeń medycznych trafi do placówek geriatrycznych w całej Polsce! Fundacja wydała na ten cel blisko 27 milionów złotych.

Dodaj komentarz

W dniach 20-21 czerwca 2017 w Warszawie odbył się 48. Konkurs Ofert Fundacji WOŚP. W efekcie dwóch dni negocjacji Fundacja zakupiła 854 nowoczesne urządzenia medyczne, które trafią do 145 oddziałów geriatrycznych i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w całej Polsce. 

Ostateczna wartość zakupionych urządzeń wyniosła 7.076.807,00 PLN. Wykaz placówek, do których trafią urządzenia jest załączony poniżej.

Oprócz zakupów w ramach 48. Konkursu Ofert, dodatkowo aneksowane zostały kontrakty podpisane na warunkach wynegocjowanych w czasie 45. Konkursu Ofert. Tym samym Fundacja WOŚP dokupiła dla seniorów kolejne 3 090 urządzeń za sumę 20.011.869,40 PLN.

Łącznie ze środków zebranych w 25. Finale WOŚP na potrzeby godnej opieki medycznej seniorów Fundacja wydała 26.996.834,40 PLN.

Oznacza to, że od 5 lat, czyli od początku wspierania polskiej geriatrii, Fundacja WOŚP na ten cel wydała blisko 100 mln złotych. Codzienność wszystkich polskich oddziałów geriatrycznych oraz wielu zakładów opiekuńczo-leczniczych zmieniła się diametralnie. 

Oto ostateczny rezultat 48. Konkursu Ofert Fundacji WOŚP: 
 • densytometry – 3 sztuki – wygrała oferta firmy Timko
 • aparaty do mierzenia ciśnienia – 65 sztuk – wygrała oferta firmy Paramedica Polska
 • podnośniki dla osób starszych – 48 sztuki – wygrała oferta firmy Ergolet
 • przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) – 15 sztuk – wygrała oferta firmy Akson
 • wózki inwalidzkie – 400 sztuk – wygrała oferta firmy Akson(95 sztuk modelu Eclips i 305 sztuk modelu Action 4NG)
 • pionizatory – 25 sztuk – wygrała oferta firmy Ergolet
 • rotory – 53 sztuk – wygrała oferta firmy Polomed 
 • fotele kąpielowe – 60 sztuk – wygrała oferta firmy Arjohuntleigh 
 • kardiomonitory – 47 sztuk – wygrała oferta firmy Biameditek 
 • pulsoksymetry – 21 sztuk – wygrała oferta firmy Shiller 
 • pompy strzykawkowe – 117 sztuk – wygrała oferta firmy Medicart 

Poprzez aneksowane kontrakty podpisane na warunkach wynegocjowanych w czasie 45. Konkursu Ofert, Fundacja WOŚP zakupiła: łóżka 90 cm – 1364 szt, łóżka 100 cm – 666 szt., materace 90 cm – 540 szt., materace 100 cm – 132 szt., EKG – 58 szt., ssaki – 157 szt., inhalatory – 115 szt., wagi – 18 szt., lokalizatory – 26 szt., holter RR – 7 szt. i holter EKG – 7 szt.

Zakupy te, to tak naprawdę największe braki z jakimi zmagają się placówki dla seniorów w naszym kraju – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, dyrektor medyczny Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Lista ta jest zbudowana na podstawie próśb jakie wpływały do Fundacji. Właśnie dzięki nim i konsultacjom z ekspertami, tworzymy specyfikację na podstawie której zakupywane są urządzenia. Pierwsze zakupione w ramach ostatniego Finału urządzenia trafią do zakładów opiekuńczo leczniczych oraz na oddziały geriatryczne – dodaje.

Do 48. Konkursu Ofert zgłosiło się 24 oferentów reprezentujących największych światowych producentów wyrobów medycznych. Sprzęt ten był prezentowany i poddawany ocenie przez Komisję Ekspertów oraz Zarząd Fundacji WOŚP.

Oceny przedstawionych w zakresie zakupów geriatrycznych ofert i rekomendacji podjęła się Komisja Ekspertów w składzie: prof. Marek Tałałaj (Warszawa), dr n. med. Wojciech Walas (Opole), dr Elżbieta Pietraszek-Jezierska (Warszawa), mgr Lilia Kimber-Dziwisz (Radom), Ryszarda Jakima (Katowice), Jan Sadłowski (Żary) i inż. Marcin Gostyński (Warszawa)

Holtery EKG dla dzieci

W pierwszym dniu 48. Konkursu Ofert zostały zakupione także holtery EKG dla dzieci (24 szt.) w ramach kontynuacji nierozstrzygniętych zakupów dla pediatrii w listopadzie 2016 roku. W tej części zakupów swoje oferty zaprezentowało 8 oferentów. Wygrała oferta firmy Shiller. Ten zakup sfinansowany został za pieniądze zebrane w poprzednim, 24. Finale WOŚP. 

Spadek po Ninie Andrycz

W trakcie konferencji prasowej Jurek Owsiak poinformował także o podpisaniu umowy z Bankiem Millenium dotyczącej spadku po Ninie Andrycz, która przekazała Fundacji WOŚP w testamencie swój majątek o wartości 85.000 PLN. Do tej kwoty Fundacja Banku Millenium postanowiła dołożyć sumę w wysokości 100.000 PLN. Dzięki tym środkom Fundacja WOŚP sfinansuje częściowy koszt zakupu densytometru, który trafi do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

 

Fotografia © 48. Konkurs Ofert Fundacji WOŚP/Fundacja WOŚP

Szczegółowe informacje: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Lista obdarowanych placówek – geriatria | Lista obdarowanych placówek – holtery EKG

Poleć innym