Wybitni Polacy

Wręczono nagrody laureatom Konkursu „Wybitny Polak we Francji”

15 października 2015 r. w Ambasadzie RP w Paryżu odbyła się uroczysta Gala w czasie, której wręczono statuetki i dyplomy laureatom tegorocznej edycji Konkursu „Wybitny Polak we Francji”.

Wydarzenie odbywa się pod patronem medialnym Link to Poland.

Dodaj komentarz

Galeria zdjęć na Facebooku

Konkurs „Wybitny Polak” to okazja do uhonorowania osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie oraz przybliżenia ich sylwetek rodakom w kraju.

Tegoroczna edycja „Wybitny Polak we Francji” odbyła się już po raz drugi. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 października br. w przepięknych wnętrzach Ambasady RP w Paryżu. Laureatami konkursu zostali kolejno w poszczególnych kategoriach:

BIZNES: Leopold Płowiecki – inżynier Produkcji, dyrektor techniczny w przedsiębiorstwie VYGON specjalizującym się w produkcji sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Ecouen pod Paryżem. W 1977 roku założył własną firmę BALT Extrusion w Montmorency, która szybko wyspecjalizowała się w Neuroradiologii Interwencyjnej – nowej specjalności medycyny, zajmującej się leczeniem chorób naczyń krwionośnych mózgu (tętniaki, krwiaki, udary). W tej dziedzinie Balt Extrusion jest jedynym przedsiębiorstwem europejskim.

W 1980 równolegle z działalnością Balt Extrusion założył firmę o nazwie Balton w Warszawie. Firma szybko pokryła w tej dziedzinie potrzeby rynku polskiego, a dodatkowo prowadziła eksport do krajów ościennych, jak i na inne kontynenty.

KULTURA: Marian Blicharz – muzyk, kompozytor i dyrygent mieszkający we Francji od 1957 roku. 58 lat swego pobytu na emigracji poświęcił rozpowszechnieniu we Francji muzyki i kultury polskiej. W latach sześćdziesiątych w Argenteuil założył chór „Wici”, a następnie w 1988 w Paryżu chór „Piast”, którym kieruje do chwili obecnej. Nagrał kilkanaście płyt z polską muzyką ludową w największych firmach francuskich. Współorganizował liczne wystawy i koncerty propagujące polską muzykę i kulturę we Francji.

Skomponował muzykę do poezji Karola Wojtyły, Norwida i Leśmiana. Na zamówienie Instytutu Dziedzictwa Narodowego napisał muzykę do „Psalmu w Hebronie” z okazji uroczystości związanych z przewiezieniem prochów Norwida na Wawel.

NAUKA: Jerzy Niziński – od 1976 pracuje nad cyklem stacjonarnym bilansu wodnego (na poletku eksperymentalnym), nad parowaniem wodnym czyli ewapotranspiracją rzeczywistą pokryć roślinnych, a lasów w szczególności. Uczestniczył w badaniach dotyczących trzech głównych problemów:

  • Analiza determinizmu przepływów w systemie Gleba – Roślina – Atmosfera, SPAC, analiza systemów regulacji tych przepływów (modele fenologiczne, modele oporów szparkowych, modele absorpcji wody przez korzenie).
  • Wpływ zmian pokryć roślinnych (wyrąb i zadrzewianie) na ewapotranspirację i ich wpływ na klimat regionalny.
  • Wpływ wody i energii jako czynników ograniczających produkcję roślinną.

Swoje prace badawcze prowadził w różnych strefach klimatycznych:

  • strefa umiarkowana (lasy dębowe w Europie);
  • strefa tropikalna wilgotna (lasy tropikalne deszczowe w Guanie francuskiej; plantacje eukaliptusów i sawanny w Kongo-Brazzaville; plantacje drzew kauczukowych w Ganie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Tajlandii i Indonezji)
  • strefa subtropikalna sucha (sawanna drzewiasta w Senegalu oraz plantacje pomarańczy w delcie Nilu i na Synaju w Egipcie; plantacje granatów w Tunezji środkowej).

Wszystkie badania dotyczyły cyklu obiegu wody w skali regionu, a uzyskane wyniki są wykorzystywane w modelach globalnych.

OSOBOWOŚĆ: Maciej Morawski – Od lat pracuje na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego. Jest postacią legendarną polskiej emigracji politycznej w Paryżu. Początkowo działał w Międzynarodówce Młodych Chrześcijan Demokratów. Następnie był wieloletnim paryskim korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, jednym z najlepszych polskich dziennikarzy informacyjnych RWE. W 1965 r. Maciej Morawski stał się posiadaczem karty prasowej wydanej przez monachijską radiostację Wolnej Europy.

Przez lata działał na rzecz porozumienia ponad podziałami. Rzecznik współpracy i dialogu pomiędzy Polską i Francją. Nazywany „weteranem wojny i zimnej wojny”.

Zaliczano go do grona najlepszych korespondentów. Dostarczał informacje o tym, co zachodzi w Polsce, m.in. o walkach frakcyjnych wewnątrz PZPR i o sporach, jakie toczyły się na szczytach partii.

Był bliskim współpracownikiem paryskiej „Kultury” i wielu innych polskich i francuskich instytucji, np. Biblioteki Polskiej w Paryżu. Kierowany obecnie przez Macieja Morawskiego Polski Fundusz Humanitarny przy poparciu rządu francuskiego pozyskał środki finansowe na zakup zamku Fontpertuis, o który polskie organizacje uchodźcze i kombatanckie we Francji zabiegały po II wojnie światowej w celu utworzenia domu, w którym znaleźliby opiekę weterani wojny, pozostali na emigracji.

MŁODY POLAK: Artur Ciesielski – Kariera młodego polskiego chemika jest wyjątkowa. W ciągu niespełna dekady od zdania egzaminu dojrzałości, zdobył on uznanie najwybitniejszych uczonych w kraju, miedzy innymi prof. Bogdana Marcińca, członka rzeczywistego PAN i laureata Polskiego Nobla. Sukcesy we Francji zapewniła mu min. współpraca z prof. Jean-Marie Lehnem, laureatem Nagrody Nobla z 1987 r oraz odkrycia naukowe, których dokonał w słynnym laboratorium ISIS w Strasburgu, gdzie jest aktualnie zatrudniony i niezwykle ceniony.

Ten Młody Polak uczestniczy w grantach badawczych o światowym zasięgu, współpracuje z uznanymi międzynarodowymi czasopismami specjalistycznymi, współdziała z uznanymi międzynarodowymi czasopismami specjalistycznymi i z liderami europejskiej gospodarki. Jest laureatem prestiżowej Prix Jean Kepler za najlepsza rozprawę doktorską, a światowe autorytety naukowe wskazały go jako następcę, zapraszając na elitarne Lindau Nobel Meeting Chemistry.

Wyróżnienie zostało przyznane Pani Elżbiecie Wysoczańskiej, kreatorce marki kosmetyków pielęgnacyjnych VISOANSKA w kategorii Biznes i Panu Gilles Krowicki, notariuszowi działającemu na rzecz polsko-francuskiej współpracy notarialnej w kategorii Osobowość.

Galeria zdjęć na Facebooku

Gratulujemy zwycięstwa Laureatom!

Specjalne podziękowania organizatorzy składają Kapitule Ekspertów za ich pracę i poświęcony czas przy rozstrzygnięciu konkursu, dla Ambasadzie RP i Polskiej Akademii Nauk w Paryżu za Patronat nad konkursem, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska za pomysł konkursu i współpracę oraz Union FrancoPolonaise IdF za wsparcie.

 

Fotografia © Anna Marchlewska

Organizatorem Konkursu Wybitny Polak we Francji jest Stowarzyszenie Florek Entertainement

Poleć innym