Inwestycje

Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych

Jedno na trzy centra biznesowe i badawczo-rozwojowe z kapitałem zagranicznym w Polsce to kapitał amerykański. Łącznie zatrudniają one 46 tys. osób – czytamy w raporcie podsumowującym amerykańskie inwestycje w Polsce na przestrzeni 25 lat.

Dodaj komentarz

W całej Europie USA zainwestowały blisko 2,5 bln USD, z czego co najmniej 29 mld USD trafiło do Europy Środkowo-Wschodniej. Największym odbiorcą inwestycji amerykańskich w regionie była Polska, gdzie wartość inwestycji bezpośrednich z USA w 2012 roku wyniosła 14 mld USD.

Aż 69% badanych firm dokonało w Polsce reinwestycji. – Polska jest wzorem stabilności i rozsądnej polityki gospodarczej. Firmy amerykańskie doceniają bezpieczne warunki prowadzenia biznesu, dlatego tak często decydują się na realizację swoich kolejnych projektów w Polsce – komentuje raport prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.

W czasie ostatnich 20 lat Polska z kraju będącego odbiorcą inwestycji zagranicznych stała się także inwestorem. Chociaż wartość polskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo niewielka, od 2010 roku utrzymują się one na znacznie wyższym poziomie. W Stanach Zjednoczonych działa m.in. Zortrax, Game Technologies, KGHM, Inglot, Com.40, HTL-Strefa, Selena Global Experience.

Raport „Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych” został przygotowany przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce i KPMG pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Pełny raport: „Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych” (PDF)

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Ilustracja © 2013 – dane wstępne. Pokazano pięć największych grup towarów. Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych GUS.

Poleć innym