Wybitni Polacy

Konkurs „Wybitny Polak” 2013 w Norwegii – nasz patronat medialny

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 20 marca 2013.

Dodaj komentarz

Konkurs „Wybitny Polak za Granicą” organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, która min. nagradza najlepsze polskie produkty i usługi prestiżowym godłem „Teraz Polska”przy współpracy ze: Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a głównym celem jego celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających za granicą.

W Norwegii jak co roku, za organizację przedsięwzięcia „Wybitny Polak” odpowiada polsko-norweskie stowarzyszenie UCI Young Polish Norwegian Professionals Asoccation. Patronat medialny objął nPortal.no, Link to Poland i studio fotograficzne Kvadrat Fotogafene.

TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ REGULAMIN ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – pobierz

Patronat honorowy nad konkursem objęła Ambasada i Konsulat RP w Oslo.

Nominacje mogą być nadsyłane z całej Norwegii.

Kandydatami do nagrody mogą być obywatele polscy lub polskiego pochodzenia zamieszkali legalnie poza terytorium RP. (w Norwegii)

Przyznanie tytuły następuje w pięciu kategoriach: Biznes, Kultura, Nauka, Osobowość, Młody Polak.

BIZNES – kandydatami mogą być osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą.

KULTURA – kandydatami mogą być zarówno osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze itp., nawiązujący w swojej twórczości do Polski, jak również osoby działające na rzecz promocji kultury polskiej.

NAUKA – kandydatami mogą być osoby, które prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w placówkach funkcjonujących poza granicami Polski.

OSOBOWOŚĆ – kandydatami mogą być osoby, wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społecznym.

MŁODY POLAK – kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia, które odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii lub, których działalność w sposób pozytywny oddziałuje na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski wśród lokalnej społeczności.

 

Kompletne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

– formularz zgłoszeniowy z podpisami osób rekomendujących, min. 5 osób
– życiorys z uzasadnieniem zgłoszenia
– zgoda kandydata na udział w konkursie
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych

 

Laureatami ostatniej norweskiej edycji zostali:

Osobowość – Eugeniusz Kuran, aktywny działacz polonijny, walczący o obecność polskiego doświadczenia historycznego w świadomości norweskiej opinii publicznej
Kultura – Liev Igor Devold, reżyser filmowy, wykładowca w Szkole Filmowej w Lillehammer; organizator i uczestnik imprez związanych z polską i norweską kinematografią.
Nauka – Jakub M. Godzimirski, antropolog społeczny, politolog, tłumacz, badacz, od 1995 r. pracownik w Norweskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (NUPI).
Biznes – Włodzimierz Biel, honorowy przewodniczący Rady Programowej i dyrektor zarządzający w Det Norske Veritas Certification AS DNV (jednostki certyfikacyjnej).
Młody Polak – Mikael Pfanhauser, przedsiębiorca, właściciel firmy doradztwa finansowego specjalizującej się w obrocie nieruchomościami i ubezpieczeniach na terenie Norwegii Pfinans AS.

Dodatkowo za działalność na rzecz polskiej kultury Kapituła postanowiła wręczyć honorowe wyróżnienie, które otrzymała Janina Januszewska – Skreiberg, pisarka i animatorka polskiej kultury w Norwegii, odznaczona wcześniej medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Konkurs jest podzielony na etap krajowy oraz etap ogólnoświatowy.

 

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 20 marca 2013, na adres uci.org@gmail.com

Rozdanie nagród i Gala Finałowa konkursu „Wybitny Polak w Norwegii” odbędzie się 7 kwietnia br. w Oslo Konserthus.

 

Fotografia © Paweł Arczewski

Poleć innym