Inwestycje

Wzrost handlu zagranicznego

W okresie styczeń-październik br. eksport towarowy z Polski zwiększył się o 6% osiągając wartość 127,5 mld euro -wynika ze wstępnych danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Import wyniósł 128,7 mld euro i był wyższy o 0,1% niż przed rokiem.

Dodaj komentarz

Najszybciej rósł eksport na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte o 12,9 proc. do 23,5 mld euro niż na rynki rozwinięte o 4,5 proc. W imporcie z rynków rozwiniętych odnotowano wzrost o 1,2 proc., zaś z rynków rozwijających się nastąpił spadek o 1,9 proc.

Wśród ważniejszych odbiorców polskiego eksportu w UE, najbardziej zwiększył się wywóz do Szwecji (o 8,7 proc.), Słowacji (o 7,8 proc.), Węgier (o 11 proc.), Belgii (o 12,6 proc.) oraz Hiszpanii (o 10,9 proc.). Eksport do naszego głównego partnera handlowego, tj. do Niemiec wzrósł o 4,4 proc. (do ok. 31,9 mld euro).

Znacznie szybciej zwiększył się wywóz na pozostałe rynki rozwijające się (o 17,7 proc., do 10,6 mld euro). W tej grupie na uwagę zasługuję dynamiczny wzrost wywozu do Chin (o 14 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ponad 68 proc.) oraz Republiki Korei (o 36 proc.).

Najszybszy wzrost w przekroju towarowym odnotowano w eksporcie artykułów rolno-spożywczych o 11,5 proc.) oraz produktów chemicznych (o 7,9 proc.).

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym