Inwestycje

Wzrost znaczenia Specjalnych Stref Ekonomicznych

Zapowiadają się poważne zmiany w krajobrazie inwestycyjnym Polski – zgodnie stwierdzili uczestnicy konferencji „Investing in Poland 2014”, zorganizowanej przez Warsaw Business Journal pod patronatem PAIiIZ.

Dodaj komentarz

Paneliści jednogłośnie stwierdzili, że potencjał inwestycyjny Polski będzie się wzmacniać. Jednak, ich zdaniem, zmiany są nieuniknione. Dużym wyzwaniem stanie się kwestia malejącej pomocy publicznej wobec perspektywy braku dofinansowania z funduszy unijnych. Dlatego kluczową rolę przyciągania inwestorów powinny odegrać specjalne strefy ekonomiczne, zwłaszcza, że ich działalność została przedłużona do 2026 roku.

Mocną stroną stref jest branżowa specjalizacja. Dla przykładu, łódzka specjalizuje się w produkcji AGD, a katowicka przyciąga przede wszystkim inwestorów motoryzacyjnych.

 

 

Źródło: PAIiIZ

Fotografia © Roxana Dawid/WBJ

Poleć innym