Studenci

X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” – zgłoszenia

Trwa nabór do X edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski. Zgłoszenia można przesyłać do 20 października 2016 r.

Link to Poland jest patronem medialnym konkursu.

Dodaj komentarz

Tematem Konkursu jest zdolność konkurencyjna kraju, jego wyzwania rozwojowe, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz promocja Polski w kraju i na świecie.

Prace magisterskie poświęcone powinny być zagadnieniom istotnym z punktu widzenia potrzeby wpierania konkurencyjności oraz wzmacniania źródeł wzrostu i rozwoju gospodarczego Polski.

Wśród popularyzowanej tematyki znajdują się m.in.:
•    wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
•    innowacyjność i przedsiębiorczość
•    promocja Polski i polskich osiągnięć.

Na zwycięzców Konkursu czekają nagrody pieniężne, praktyki i staże oraz możliwość zgłoszenia fragmentów nagrodzonych prac do publikacji w formie e-booka pt. „Teraz Polska Promocja – tom 8”.

Oprócz głównych nagród pieniężnych ustanawiane są także nagrody specjalne:

  • Nagroda Ministra Sportu i Turystyki dla najlepszej pracy dotyczącej promocji sportu i turystyki;
  • Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla najlepszej pracy dotyczącej promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej  (pod warunkiem jej ustanowienia przez Ministra);
  • Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla najlepszej pracy dotyczącej promocji polskiej branży i produktów rolno-spożywczych oraz promocji obszarów wiejskich w agroturystyce;
  • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszej pracy dotyczącej promocji polskiej nauki;
  • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszej pracy dotyczącej promocji kultury polskiej;
  • Nagroda Ministra Cyfryzacji dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej promocji cyfryzacji/informatyzacji Polski;
  • Nagroda Instytutu Adama Mickiewicza dla najlepszej pracy dotyczącej promocji kultury polskiej zagranicą.

 

Prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku można zgłaszać do konkursu do 20 października 2016 r.

Zgłoś pracę

Poznaj regulamin Konkursu

 

Szczegółowe informacje:  Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Poleć innym