Networking

XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

W dniach 22-24 czerwca 2013 r. odbędzie się w Warszawie XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, której celem jest poszukiwanie nowych partnerów gospodarczych i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej.

Dodaj komentarz

W dniach 22-24 czerwca 2013 r. odbędzie się w Warszawie XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, której celem jest poszukiwanie nowych partnerów gospodarczych i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej. Organizatorem imprezy jest Fundacja Polonia.

Cykl konferencji organizowany jest od szesnastu lat, a ich tematyka obejmuje wszystkie sfery życia gospodarczego nowoczesnych przedsiębiorstw i firm, prowadzonych przez Polonię na całym świecie. Prezentacje  prowadzą  sponsorzy  konferencji  oraz  firmy  uczestniczące.  Nie  brakuje  również  wykładów niezależnych ekspertów i konsultantów.  Tegoroczne obrady inauguruje wicepremier, minister gospodarki- Janusz Piechociński.

Konferencja jest miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk  gospodarczych  Polonii  przybyłych  ze  wszystkich  kontynentów,  a  osobiste relacje  powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy i konsolidacji środowiska biznesu dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, umożliwiający wymianę wiedzy i doświadczeń.

To także największe na polskim rynku spotkanie, skupiające gospodarczą Polonię z całego świata – zarówno pod względem przygotowywanych spotkań, jak i liczby uczestniczących  w nich osób. W bieżącym roku odbędzie się XVI edycja Konferencji.

Uczestnikami konferencji są przedstawiciele ok. 30 krajów świata, przedsiębiorcy polonijni i krajowi, przedstawiciele  władz naczelnych i samorządowych, znane postacie życia gospodarczego, reprezentanci  izb gospodarczych, przedsiębiorcy i managerowie firm w Polsce i zagranicą, szefowie instytucji  finansowych, przedstawiciele świata nauki i kultury, przedstawiciele polskich placówek zagranicznych oraz reprezentanci wiodących mediów w Polsce i za granicą.

 

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ – Wypełnij wniosek klikając tutaj

 

Szczegółowe informacje: Fundacja Polonia

Poleć innym