Networking

XVII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

W dniach 14-16 czerwca 2014 r. odbędzie się w Warszawie i Lublinie XVII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, której celem jest poszukiwanie nowych partnerów gospodarczych i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej. Organizatorem imprezy jest Fundacja Polonia.

Dodaj komentarz

Cykl konferencji organizowany jest od siedemnastu lat, a ich tematyka obejmuje wszystkie sfery życia gospodarczego nowoczesnych przedsiębiorstw i firm, prowadzonych przez Polonię na całym świecie. Jak co roku prezentacje poprowadzą  sponsorzy  konferencji  oraz  firmy  uczestniczące.  Nie zabraknie  również  wykładów niezależnych ekspertów i konsultantów m. in. Prof. Danuty Hübner, Prof. Witolda Kozińskiego, dr Andrzeja Huberta Willmanna i Piotra Wojaczka. Tegoroczną konferencję zainauguruje Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju – Elżbieta Bieńkowska.

Konferencja jest miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk  gospodarczych  Polonii  przybyłych  ze  wszystkich  kontynentów,  a  osobiste relacje  powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy i konsolidacji środowiska biznesu dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, umożliwiający wymianę wiedzy i doświadczeń.

To także największe na polskim rynku spotkanie, skupiające gospodarczą Polonię z całego świata – zarówno pod względem przygotowywanych spotkań, jak i liczby uczestniczących  w nich osób.

Uczestnikami konferencji są przedstawiciele ok. 30 krajów świata, przedsiębiorcy polonijni i krajowi, przedstawiciele  władz naczelnych i samorządowych, znane postacie życia gospodarczego, reprezentanci  izb gospodarczych, przedsiębiorcy i managerowie firm w Polsce i zagranicą, szefowie instytucji  finansowych, przedstawiciele świata nauki i kultury, przedstawiciele polskich placówek zagranicznych oraz reprezentanci wiodących mediów w Polsce i za granicą.

Szczegółowe informacje: Fundacja Polonia

Poleć innym