Gospodarka

Za nami pierwszy dzień Open Eyes Economy Summit 2022

Trwa 7. edycja Open Eyes Economy Summit 2022 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Hybrydowa formuła kongresu umożliwia uczestnictwo w nim zarówno stacjonarnie, jak i online. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest wiarygodność w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.

Dodaj komentarz

Spośród blisko 150 prelegentów ze świata biznesu, polityki i ekonomii uczestnicy mieli okazję wysłuchać przemówień, m.in. Ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego, prof. dr hab. Piotra Sztompki z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Prezesa Zarządu Inpost Rafała Brzoski.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu odbyła się również ścieżka specjalna “Open Eyes to Ukraine” poświęcona sytuacji społeczno-gospodarczej i kulturowej w Ukrainie, którą zainaugurowało przemówienie Zastępcy Ministra Ukrainy ds. Gospodarki Denisa Kudin.

SESJA INAUGURACYJNA

VII Kongres Open Eyes Economy Summit otworzył głos Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Podkreślał on rolę miasta w procesie powstania innowacji. Według Majchrowskiego innowacje rozwijają się wtedy, kiedy mamy do czynienia z samorządem odpowiedzialnym, który dąży do tego, by poszczególne rodzaje innowacji łączyły się ze sobą. W taki sposób miasto rozwija się pod względem ekonomicznym i gospodarczym, co przyciąga do niego inne osoby, które będą mieć wkład w dalszy rozwój.

W głosie „Biznes i prawa człowieka” Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na istotę wolności działalności gospodarczej zapisanej w polskiej konstytucji. Jak każda inna wolność może ona podlegać ograniczeniom, jednak każde takie ograniczenie powinno być poprzedzone skrupulatnym ustaleniem parlamentarnym: ustawą. Zaprzeczeniem tego jest ograniczanie wolności rozporządzeniami, które miało miejsce szczególnie podczas pandemii COVID-19. Puenta była następująca: przedsiębiorca to zarówno podmiot, jak i adresat praw człowieka. W związku z czym nie tylko korzysta on z wolności gospodarczej, ale i jest gwarantem wolności innych ludzi. „Wolność działalności gospodarczej nie jest wolnością absolutną, ma ograniczenia – interes publiczny. Musi być dobre uzasadnienie, aby państwo wprowadziło ograniczenia wolności gospodarczej.  Może to mieć miejsce tylko w ustawie. Nie może być wynikiem domniemań, lecz musi być pewnikiem.” – powiedział.

Głos Marka Brzezińskiego, ambasadora USA w Polsce dotyczył korzyści wynikających z wprowadzenia energii jądrowej w Polsce. Zaznaczył, że będzie to nowy poziom stabilności i wzrostu ekonomicznego Polski. Program wzmocni relację strategiczną Polski i USA, będzie znaczącym krokiem dążącym do ochrony klimatu oraz ostatecznym odcięciem się zależności energetycznej Europy od Rosji.

PRAWA CZŁOWIEKA W BIZNESIE

 „Czarne łabędzie”, czyli nieprzewidywalne zdarzenia rządzących naszym życiem z tematu sesji „Czego uczy nas w obszarze praw człowieka w biznesie para najczarniejszych łabędzi XXI wieku?”, to pandemia COVID-19 oraz rosyjski atak na Ukrainę. Wydarzenia te szczególnie uwydatniły kwestię zdrowia psychicznego wśród pracowników, której pracodawcy nie powinni bagatelizować. Zdaniem Krzysztofa Obłója z Akademii Leona Koźmińskiego biznes w znacznie większym stopniu uwzględnia prawa człowieka niż tak naprawdę kiedykolwiek wcześniej. Jednak ten progres nie będzie liniowy, a przerywany takimi czynnikami jak właśnie pandemia i wojna.

KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST

W tej ścieżce dyskutowano między innymi o finansowaniu zielonych inwestycji w miastach. „Bycie gospodarzem miasta to mieć zwielokrotnione niepokoje co do gospodarki, energetyki. Kraków jako pierwszy powiedział, że chce ograniczyć i zlikwidować palenie węglem. Zlikwidowano 26 tysięcy piecyków, tych złych. Za obwarzankiem krakowskim pójdzie cała Małopolska. 60% polskich miast chce iść śladem Krakowa.” – stwierdził Wojciech Blecharczyk, ekspert Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

Zdaniem Kamila Sobolowskiego z Pracodawców RP rezygnacja z podniesienia kosztów parkowania w mieście i wzrost kosztów komunikacji miejskiej jest jawnym sygnałem, że inwestowanie w zielony transport nie leży w obszarze zainteresowań władz. „Dopiero gdy ekologiczny transport publiczny stanie się priorytetem, to wtedy będzie nas na to stać, jednak obecnie nie jesteśmy w momencie takich decyzji politycznych.” – dodaje.

DESIGN THINKING – W TRANSFORMACJI KU NIEZNANEMU

W sesji pogłębiającej “Nic o nas bez nas – czyli klienci tworzący produkty, które potem kupują” na przykładzie wybranych produktów z różnych branż i sektorów rozmawiano o tworzeniu różnorodnych produktów w oparciu o potrzeby i doświadczenia odbiorcy. „Jak nie patrzymy całościowo na klienta, na całą ścieżkę produktu, to w którymś momencie będzie to niespójne. Kluczem jest empatia, ciekawość na użytkownika i oczekiwanie nieoczekiwanego.” – powiedziała Anna Piosik, projektantka i facylitatorka z Brainly. Na przykładzie globalnej platformy wspierającej uczniów, rodziców i nauczycieli w procesie uczenia się wskazała, że w procesie design thinking należy uwzględnić także wyzwania takie jak różnice kulturowe w sposobach uczenia się.

SESJE SPECJALNE

Cyberbezpieczeństwo i dezinformacja w obliczu kryzysów

W programie wydarzenia znalazły się też sesje specjalne. Jedna z nich dotyczyła cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. Dobromir Ciaś z Edge NPD zwrócił uwagę na to, że dezinformacja to długofalowa strategia komunikacji i celowa próba wpływania na firmy czy instytucje. W momencie niepewności powstaje wiele komunikatów, z których każdy pomniejszy jest szkodliwy. Dezinformacji należy przeciwdziałać w sposób systemowy, poprzez tworzenie jasnego, spójnego przekazu natychmiast po określonym wydarzeniu. Przykładem był ostatni incydent w Przewodowie: kilka godzin bez oficjalnego komunikatu sprowokowało kilkanaście różnorodnych narracji w sieci. Zdaniem Ciasia: „Do tego, żeby tworzyć dobry przekaz potrzebne są instytucje, wiarygodność publiczna, edukacja od najmłodszych lat, technologie oraz poczucie konsekwencji, że sianie dezinformacji może mieć realne konsekwencje.”

SESJA ZAMKNIĘCIA

W programie wydarzenia jak co roku znalazły się wydarzenia kulturalne. Pierwszy dzień Kongresu OEES’22 uświetnił koncert „i milczeć, i śpiewać. Piosenki z wierszy Tadeusza Różewicza”.

Przed nami drugi dzień inspirujących paneli oraz wystąpień, a także wyczekiwana prezentacja raportu “Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”.

Pełny program oraz bilety na VII Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit dostępne są na stronie www.kongres.oees.pl.

Poleć innym