Wybitni Polacy

Za zasługi, ciężką pracę i piękną pasję…

W środę, 24 września, w Konsulacie Generalnym RP podczas spotkania Prezydenta RP i Pierwszej Damy z przedstawicielami środowisk polonijnych odbyła się uroczystość nadania wysokich odznaczeń państwowych.

Dodaj komentarz

Prezydent Bronisław Komorowski zaznaczył, że za każdym z tych odznaczeń stoi „jakaś zasługa, ciężka praca lub piękna pasja, która została w porę dostrzeżona„. Rok, w którym obchodzona jest 25. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku to okazja podziękowania tym, którzy „w ramach mądrego zagospodarowywania polskiej wolności, wnieśli cząstkę pomysłu czy kreatywności” – mówił Prezydent podczas uroczystości w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Z takich działań zbudowany jest polski sukces 25-lecia naszej wolności, w wymiarze politycznym, gospodarczym, w każdym wymiarze – podkreślił Bronisław Komorowski. Jak dodał, z tego rodzaju działań zbudowany jest też sukces w relacjach polsko-amerykańskich.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej – Ryszard Horowitz

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospoliej Polskiej za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy kulturalno-naukowej, społeczno-politycznej i gospodarczej, za działalność na rzecz utrwalania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków – Marek Leśniewski-Laas

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego Polski – Przemysław Bloch

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla polsko-amerykańskiej współpracy kulturalnej i artystycznej – Ryszard Druch i Jerzy Skowron

Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz promocji polskiej kultury – Agata Drogowska

Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz promocji polskiej kultury – Tomasz Moczerniuk

Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych Ameryki – Grzegorz Fryc

Krzyż Zesłańców Sybiru – Janina Kowalczewski.

 

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Fotografia © Monika Satur- Szydłowski

Poleć innym