Śladami Polaków

Zbiory Muzeum Emigracji w Gdyni

Zbiory Muzeum Emigracji w Gdyni powstają od 2012 roku. Obecnie składają się z ponad 4 tysięcy obiektów – ponad połowę stanowią dary.

Dodaj komentarz

Można wśród nich wydzielić trzy główne nurty:

  • Wyjazd i podróż

Do zbiorów systematycznie trafiają dokumenty związane z samym wyjazdem – są to paszporty, pozwolenia na wyjazd, bilety. Dużą część stanowią także skrzynie i walizy podróżne – część z ciekawymi historiami, jak np. skrzynia po amunicji, która służyła polskim emigrantom także po zakończeniu II Wojny Światowej.

Wśród przyszłych muzealiów na uwagę zasługuje powiększająca się z każdym miesiącem kolekcja pamiątek z transatlantyków, głównie wyposażenia hotelowego, np. kieliszki, czy popielniczki. W ostatnim roku udało się nabyć niewielką sofę z pochodzącą z wyposażenia hotelowego transatlantyku „Batory”. Największą część stanowią dokumenty związane z polskimi transatlantykami: dokumenty załóg (np. książeczki żeglarskie), rysunki techniczne jednostek, menu, informatory, a także bilety i setki fotografii.

  • Życie na emigracji

Sporą część zbiorów stanowią archiwalia związane z emigracją i życiem z dala od Polski. Do zbiorów systematycznie trafiają świadectwa ilustrujące życie polskich imigrantów (m.in.: przyznanie obywatelstwa, działalność kół polonijnych).

Do Muzeum trafiają także kolekcje dokumentów obrazujących życie całych rodzin emigracyjnych: zdjęcia, korespondencja, drobne pamiątki (modlitewniki).

W zbiorach znajduje się kilka kolekcji listów emigrantów; tu wymienić należy kolekcję listów i dokumentów rodziny Niedenthal.

Warto wspomnieć także o ostatnim nabytku – kolekcji 38 „Madonn Emigracyjnych” przekazanych przez pana Jerzego Jakubowa, który przez lata zbierał wizerunki madonn towarzyszącym polskim rodzinom poza granicami Polski. Zbiór różnorodny – są obrazki osobiste – wkładane do portfela, oraz większe, oprawione w drewniane ramy.

Główny nacisk kładziony jest na pozyskiwanie wspomnień emigrantów, opracowań historycznych i socjologicznych problemu emigracji. Szczególnie zależy Muzeum na publikacjach trudno dostępnych, takich jak np. wspomnienia polskich imigrantów wydawane poza granicami kraju.

  • Gdynia i Dworzec Morski

W związku z lokalizacją Muzeum Emigracji część zbiorów dotyczy Gdyni, obozu emigracyjnego na Grabówku i samego Dworca Morskiego. Są to głównie zdjęcia i pocztówki oraz literatura. Muzealia reprezentowane są m.in. przez maskę gazową i butelkę po szampanie z czasów II Wojny Światowej, które zostały odkryte w budynku Dworca podczas prac remontowych w 2013 roku.

 

Fotografia © Muzeum Emigracji w Gdyni. Walizka Heleny Niedenthal

Szczegółowe informacje: Muzeum Emigracji w Gdyni

Poleć innym