Projekty

Zbliżamy się do kolejnego Finału WOŚP – weź udział w licytacji naszych zdjęć

Czas szybko biegnie i zbliżamy się do kolejnego Finału WOŚP. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 12 stycznia 2014r. – gra w celu zakupu specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Od samego początku swego istnienia portal Link to Poland wspiera Wielki Finał organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miło nam poinformować, że w tym roku dołączyliśmy oficjanie do grona mediów wspierających WOŚP.

Dodaj komentarz

Jak podaje w swoim uzasadnieniu Fundacja WOŚP: „urazy są od wielu lat najczęstszą przyczyną trwałego inwalidztwa oraz zgonów u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Różnego rodzaju urazy odpowiadają za ok. 1500 zgonów dzieci rocznie i wielokrotnie większą liczbę hospitalizacji związanych z przebytymi urazami. Pomimo wielu działań mających na celu zwiększenie skuteczności prewencji urazów i promocję bezpieczeństwa dzieci, urazowość w tym wieku i jej skutki nie zmniejszają się w sposób zadowalający co należy wiązać z szybkim rozwojem cywilizacyjnym  Polski.

Jednocześnie w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w medycynie ratunkowej dla osób dorosłych, dla których utworzono sieć szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz specjalistycznych centrów urazowych, system organizacyjny medycyny ratunkowej dla dzieci pozostaje w niezmienionym kształcie od wielu lat i opiera się głównie na oddziałach chirurgii dziecięcej o różnym stopniu wyposażenia i przygotowania do leczenia dzieci z ciężkimi, zagrażającymi życiu urazami. Brak zdefiniowanych centrów urazowych dla dzieci powoduje, że dzieci z ciężkimi obrażeniami kierowane są często do najbliższych szpitali zamiast trafić od razu do specjalistycznego centrum urazowego dysponującego odpowiednią wielodyscyplinarną kadrą oraz odpowiednim wyposażeniem w sprzęt i aparaturę do szybkiej diagnostyki, monitorowania i leczenia.

W Polsce funkcjonuje tylko kilkanaście ściśle pediatrycznych szpitalnych oddziałów ratunkowych, a niektóre są wręcz zamykane ze względu na brak odpowiedniego wymaganego przepisami sprzętu. Wielu szpitalom brakuje odpowiednio wyposażonych środków transportu, aby po wstępnym zaopatrzeniu przekazać w szybki i bezpieczny sposób dziecko po urazie do specjalistycznego ośrodka pełniącego rolę centrum urazowego dla dzieci.

Niezbędnymi warunkami poprawy istniejącej sytuacji są działania mające na celu:
1. Doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w odpowiedni dla dzieci sprzęt i aparaturę medyczną służącą zarówno szybkiej kompleksowej diagnostyce oraz umożliwiającej podjęcie jak najskuteczniejszych działań ratujących zdrowie i życie dzieci po urazach.

2. Wyposażenie szpitali dziecięcych w odpowiednie ambulanse dla transportu międzyszpitalnego dzieci .

3. Uzupełnienie do jak najwyższego standardu wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny ośrodków mających spełniać rolę regionalnych centrów urazowych (w tym również np. centrów oparzeniowych i in.), tak aby w oparciu o wielodyscyplinarny zespół (chirurg dziecięcy, anestezjolog, neurochirurg, radiolog i inni specjaliści), umożliwić optymalne postępowanie u dzieci „urazowych”.

4. Doprowadzenie do rzeczywistych zmian organizacyjnych w systemie medycyny ratunkowej dla dzieci.

W związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania kolejnych oddziałów geriatrycznych, a także deklaracji środowisk medycznych o ich tworzeniu, Fundacja zamierza również przeznaczyć część pieniędzy, które zostaną zebrane podczas 22. Finału WOŚP na doposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii.

Od samego początku swego istnienia portal Link to Poland wspiera Wielki Finał organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miło nam poinformować, że w tym roku dołączyliśmy oficjanie do grona mediów wspierających WOŚP.

Podobnie jak w ubiegłym roku opublikujemy na naszym portalu listę wszystkich Sztabów WOŚP na świecie, by łatwo było się z nimi kontaktować, by jak najwięcej osób mogło wziąć udział w 22.Finale. Włączyliśmy się również do aukcji organizowanej przez WOŚP na Allegro, przekazując pięć fotografii autorstwa, naszego fotografa Francesco Carovillano. Są to fotografie w specjalnej limitowanej edycji, wydrukowane na najwyższej jakości papierze fotograficznym gwarantującym trwałość na poziomie galeryjnym, oprawione w passepartout oraz opatrzone certyfikatem. Zwycięzcy aukcji wpłacają pieniądze bezpośrednio na konto Fundacji WOŚP.

Bezpośrednie linki do licytacji:

Fotografia -1

Fotografia -2

Fotografia -3

Fotografia -4

Fotografia -5

Zapraszamy dołączcie do Finału i licytacji na Allegro!

 

 

Poleć innym