Szkoła Liderów

Zjazd Absolwentów i Szkolenie Liderów Polonijnych w Warszawie

Młodzi polscy profesjonaliści – przedsiębiorcy, biznesmeni, pracownicy prestiżowych firm, przedstawiciele wolnych zawodów… ludzie sukcesu, dla których ważna jest Polska i jej wizerunek zjechali z całego świata do Warszawy, by wziąć udział w Zjeździe Absolwentów SLP oraz Szkoleniu Liderów Polonijnych Organizacji Młodych Profesjonalistów.

Dodaj komentarz

Młodzi polscy profesjonaliści – wykształcone, ambitne osoby, które realizują się zawodowo za granicą i zdobywają coraz wyższą pozycję w kraju zamieszkania, nie zapominając o swoich korzeniach. Przedsiębiorcy, biznesmeni, pracownicy prestiżowych firm, przedstawiciele wolnych zawodów… ludzie sukcesu, dla których ważna jest Polska i jej wizerunek zjechali z całego świata do Warszawy, by wziąć udział w Zjeździe Absolwentów SLP oraz Szkoleniu Liderów Polonijnych Organizacji Młodych Profesjonalistów.

Zjazd Absolwentów SLP odbył się w dniach 21 – 24 listopada i wzięło w nim udział 45 liderów polonijnych z Europy, Australii, Ameryki Północnej i Południowej.

Celem Zjazdu było umocnienie umiejętności i wiedzy zdo­bytych podczas Szkoły oraz zmotywowanie Absolwentów do dalszego działania oraz rozwoju osobistego. Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń, do rozmowy o możliwościach realizowania wspólnych projektów oraz refleksji nad tym, co zmieniło się w ich życiu po ukończeniu Szkoły Liderów Po­lonijnych, jak rozwinęła się ich działalność liderska i jakie są ich plany na przyszłość.

Uczestnicy Zjazdu mieli również okazję wziąć udział w spotkaniu z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz Senacką Komisją ds. Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Spotkanie to poświęcone było nie tylko polityce rządu wobec Polonii i Polaków za granicą, ale także marce POLSKA. Szef polskiego MSZ zwrócił uwagę, że żyjemy w czasach rewolucji technologicznej. – To oznacza, że łatwiej jest utrzymać kontakt z Polską, ale także, że te nowoczesne narzędzia są też użyteczne we wzmacnianiu marki POLSKA  –  podkreślił minister. Jednocześnie zauważył, że zmiana sposobu promowania Polski to nie tylko zmiana narzędzi komunikacji. Konieczna jest również zmiana narracji w opowiadaniu o Polsce. – Uważamy, że historia naszego kraju powinna być dla obcokrajowców pozytywną inspiracją – zaznaczył minister. – Chcemy, aby dowiedzieli się, że dzięki naszym cechom narodowym – pracowitości, inteligencji, talentowi, polotowi – Polska jest dzisiaj krajem sukcesu. Krajem, którym warto się interesować i z którym warto współpracować. Minister Radosław Sikorski podkreślił, że marka o nazwie Polska jest dziś warta 472 mld dolarów. – Znajduje się [ona] na 20. miejscu najbardziej wartościowych marek narodowych, wyprzedzając Niemcy, Singapur i Norwegię. Rok wcześniej było to 271 mld dolarów – przypomniał.

Absolwenci SLP wraz z gronem ekspertów i parlamentarzystów wysłuchali również wykładów na temat praw wyborczych obywateli polskich za granicą oraz zasad udziału w wyborach organizowanych przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne. Odbyły się także dyskusje panelowe nt. tego, jak Polacy korzystają ze swoich praw wyborczych i jak Polonia angażuje się w życie polityczne Polski. Zaprezentowano ponadto program Stowarzyszenia Szkoła Liderów i Forum Polonia -Irlandia pt. „Jesteś u siebie. Zagłosuj”. Program jest jednocześnie szeroką kampanią profrekwencyjną przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Natomiast w dniach 25-29 listopada 2013 roku odbywa się Szkolenie Liderów Polonijnych Organizacji Młodych Profesjonalistów. W jego trakcie uczestnicy biorą udział w warsztatach, wykładach i sesjach dyskusyjnych, a także spotkaniach z przedstawicielami kluczowych polskich instytucji współpracujących z polonijnymi środowiskami biznesowymi. Celem projektu jest dyskusja nad modelami funkcjonowania organizacji zrzeszających młodych polskich profesjonalistów, a także nawiązanie międzynarodowej współpracy między takimi organizacjami. Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali przedstawiciele 10 różnych organizacji z całego świata.

 

Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Young Polish Canadian Professionals Association (YPCPA) i jest częścią V edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pod patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego.

 

Źródło: Szkoła Liderów Polonijnych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Fotografia © Szkoła Liderów Polonijnych

Poleć innym