Polskie produkty

Znamy już ideę przewodnią polskiej ekspozycji na EXPO 2015

Rada Ministrów przyjęła „Koncepcję Programową udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej „Wyżywienie planety, energia dla życia, 1 maja – 31 października 2015 r.” Pawilon Polski, polska ekspozycja, Dzień Narodowy oraz liczne wydarzenia mają przedstawić Polskę, jako jednego z najważniejszych członków UE.

Dodaj komentarz

Wystawa w Mediolanie odbędzie się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Jest to pierwsze EXPO tematyczne z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego, który uchodzi za polską specjalność. Dlatego obecność Polski podczas wydarzenia skoncentrowana będzie na prezentacji najnowszych polskich rozwiązań w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwie żywności, biotechnologii i ochronie środowiska.

Głównym celem udziału Polski w EXPO 2015 jest budowa trwałego zaufania dla marki POLSKA i Marki Polskiej Gospodarki. Wizerunek Polski prezentowany podczas wydarzenia opierać ma się na ukazaniu jej jako nowoczesnego, osiągającego sukces gospodarczy państwa oraz atrakcyjnego partnera biznesowego. Polski rząd zdecydował się także zaprezentować kraj jako bliski Włochom pod względem dorobku ekonomicznego i stylu życia. Wszystkie podjęte przez polską stronę aktywności w ramach EXPO mają podkreślać, że Polska to kraj o europejskim stylu życia, otwarty i przyjazny, stawiający na nowoczesny design, jednocześnie szanujący tradycję, a także taki, dla którego – podobnie jak we Włoszech – rolnictwo stało się siłą napędową eksportu.

Zgodnie z przyjętą koncepcją również Polski Pawilon, w którym zaprezentowana zostanie szeroka oferta polskich produktów, ma być najbardziej włoskim spośród zagranicznych prezentacji na EXPO. Ma on promować najbardziej zbliżone do tradycji włoskich elementy polskiej tradycji żywieniowej i kultury, a więc spotkania rodzinne i w gronie przyjaciół, którym towarzyszy spożywanie smacznych i zdrowych potraw. Komisarzem Generalnym Polskiego Pawilonu został prezes PAIiIZ, Sławomir Majman.

Niebawem zostanie ogłoszony konkurs na projekt pawilonu polskiego na EXPO 2015. Nagrodą będzie realizacja polskiego stoiska podczas wystawy światowej w Mediolanie EXPO 2015. Szczegóły konkursu będą wkrótce dostępne na portalu PAIiIZ.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Poleć innym