Polskie produkty

Znamy nominowanych do Godła Promocyjnego „Teraz Polska” 2014

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs adresowany był do przedsiębiorców oferujących najwyższej jakości produkty i usługi, wyróżniających się nowoczesnością działania, pragnących promować własną wyjątkowość oraz umacniać wizerunek dóbr oferowanych na polskim rynku. W konkursie mogły brać udział także gminy, instytuty naukowo-badawcze i firmy opracowujące projekty innowacyjne.

Dodaj komentarz

W tegorocznej edycji konkursu najliczniej reprezentowaną branżą były firmy spożywcze, informatyczne oraz oferujące rozwiązania dla przemysłu wydobywczego. Nowością tegorocznej edycji było ustanowienie we współpracy z Ministerstwem Gospodarki specjalnej podkategorii konkursu dla firm odznaczających się dużym potencjałem eksportowym. Nagrodzenie najlepszych firm o wysokim poziomie eksportu jest dobrym narzędziem wspierania polskiej gospodarki i promocji patriotyzmu gospodarczego.

Wszystkie wnioski zgłoszone do tegorocznej edycji Konkursu Godła Promocyjnego „Teraz Polska” zostały przekazane do ocen w Branżowych Komisjach Ekspertów, które do 28 marca 2014 roku przeprowadziły weryfikację przyjętych ankiet. Głównymi kryteriami oceny weryfikacyjnej produktów i usług były: jakość, innowacyjność, ocena walorów użytkowych, satysfakcja klientów, wielkość sprzedaży oraz rynki zbytu.

Wyniki prac Branżowych Komisji Ekspertów dowodzą wysokiego poziomu jakości produktów i usług przedstawionych w XXIV edycji Konkursu. Aż 97 % produktów i 93% usług otrzymało na etapie weryfikacji przez Komisje Ekspertów ocenę pozytywną. Potwierdzeniem wysokiego poziomu zgłoszeń jest również fakt, że ponad 40% przedsiębiorstw uzyskało podczas oceny jakości wynik 900 lub więcej punktów (na 1000 możliwych).

Spośród wszystkich pozytywnie zaopiniowanych zgłoszeń Kolegium Ekspertów wyłoniło listę: 39 produktów, 16 usług, 4 innowacji i 14 gmin nominowanych do Polskiego Godła Promocyjnego w tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”.

Z tego grona Kapituła Godła Promocyjnego wybierze Laureatów. Listę laureatów poznamy 9 czerwca 2014 podczas uroczystego Koncertu Galowego Teatrze Wielkim.

Listy nominowanych:

Nominowane produkty

Nominowane usługi

Nominowane innowacje

Nominowane gminy

Fotografia © Kamil Broszko. Od lewej: Michał Lipiński (Dyrektor Konkursu „Teraz Polska”), Wojciech Olejniczak (członek Kapituły Konkursu), Krzysztof Przybył (Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego), Prof. Michał Kleiber (Przewodniczący Kapituły Konkursowej).

Źródło: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Poleć innym